Naďalej však platí, že maximálna celková výška záruk, ktoré poskytuje SR, nesmie presiahnuť 7,727 miliardy eur.

Bratislava 19. júna (TASR) - Vzhľadom na to, že Cyprus ako poberateľ pomoci z eurovalu už nebude ručiteľom v rámci tohto mechanizmu, pre Slovensko z toho vyplýva mierne zvýšenie záruk v Európskom stabilizačnom finančnom nástroji (EFSF).

Vyplýva to z konsolidovaného znenia Záručnej listiny EFSF v znení jej tretieho dodatku, ktoré dnes schválila vláda.

"Pre Slovenskú republiku to znamená zvýšenie percentuálneho podielu na zárukách z 1,0644 % na 1,0666 %. Naďalej však platí, že maximálna celková výška záruk, ktoré poskytuje SR, nesmie presiahnuť sumu 7,727 miliardy eur," konštatuje v materiáli ministerstvo financií.


Záručná listina dočasného eurovalu sa upravuje aj kvôli zmene podmienok záchranných pôžičiek pre Grécko, o ktorej ministri financií eurozóny rozhodli ešte vlani v novembri. Išlo o predĺženie splatnosti pôžičiek o 15 rokov a odloženie splatnosti úrokov z nich o 10 rokov. Podľa súčasných pravidiel však dočasný euroval nie je oprávnený emitovať dlhopisy a poskytovať pôžičky po roku 2048, čo už v tejto chvíli nestačí.

"V tejto súvislosti je potrebné upraviť v rámci dokumentov EFSF splatnosť nástrojov financovania z roku 2048 až do roku 2058," vysvetľuje rezort financií v schválenom dokumente. V dôsledku toho sa predlžuje aj platnosť samotnej Záručnej listiny do roku 2070. Táto lehota bude dostatočná aj pre prípad predĺženia splatnosti pôžičiek pre Írsko a Portugalsko a ďalšia zmena dokumentácie tak už nebude potrebná. Ministerstvo financií zároveň zdôrazňuje, že výnimka Slovenska z financovania pôžičiek pre Grécko zostáva naďalej v platnosti.

zdroj: http://www.teraz.sk/ekonomika/cyprus-euroval-slovensko-zaruky/49669-clanok.html

poznámka respublica: takto vyzerá dlhová špirála alias cesta do otroctva. Na malé osvieženie pamäte:

http://www.youtube.com/watch?v=2QDUQJIL89U

http://www.youtube.com/watch?v=C2osGdcoe3k