^Back To Top

  • Ekonomika

    Chystá sa konfiškácia hotovosti !

  • Politika

    Kto sponzoroval medzinárodný a národný socializmus?.

  • Sloboda

    Prečo je demokracia zlou formou vlády?

ukážky z knihy

 

"Uverejnenie tejto knihy ,,Americké tajné zriadenie" malo nezvyčajnú históriu. Kniha začala anonymným dodaním 8 palcovej zásielky dokumentov autorovi začiatkom 80. tych rokov. Nebolo tam nič menej než členský list a podporujúce dokumenty, ktoré dokazovali existenciu tajnej spoločnosti Yale "Skull and Bones" /Lebka a hnáty/."
....

"Americké tajné zriadenie" malo malú publicitu, málo kritiky a hodnotení, bolo a je ignorované veľkými distribútormi až dodnes, kniha sa postupne predávala za posledných 16 rokov v počtoch niekoľko stoviek kníh za mesiac. Táto aktivita priniesla iné články a knihy od iných autorov. Avšak môj skutočný zámer vytvoriť záujem o skúmanie Hegeliánskeho vplyvu v moderných USA nebol dosiahnutý. Z veľkej časti to môže byť prípísané na vrub vzdelávacieho systému, založeného na etatistickej hegeliánskej filozofii, ktorý už dosiahol "ohlupovanie" USA. Táto katastrofálna, deštruktívna filozofia, zdroj ako nacistickej tak aj marxistickej ideológie, nakazila a skorumpovala našu konštitučnú republiku. Značnú časť viny za túto korupciu nesú skupiny elitárov z Yale "Kostlivci"."
...

 

"Hegelianizmus zbošťuje štát, je hnacím motorom pre šírenie etatistov, materialistických myšlienok, metód hegelianizmu vo vzdelávacom systéme, vede, politike a ekonomike. Zaujíma Vás prečo máme "ohlúpnutú" spoločnosť? Nehľadajte nič iné než "Kostliveckú Troiku", ktorá importovala pruský
vzdelávací systém do U.S. v 19. str. To je politická filozofia, ktorá bola ako priama opozícia klasickému liberalizmu živená v 19. str. britskou a americkou historiografiou. V klasickom liberalizme je štát vždy podriadený jednotlivcovi. V hegeliánskom etatizme ako vidíme v marxizme a nacizme, štát je nadradený a jednotlivci existujú iba preto aby slúžili štátu. Naše systém dvoj-rozbrojov medzi Republikánmi a Demokratmi / ktorí sú v skutočnosti iba jednou hegeliánskou stranou a nikto iní nieje pripustený do politiky/ je len odrazom hegelianizmu. Malá skupina -veľmi malá skupina- použitím Hegela, môže manipulovať a do istého rozsahu kontrolovať spoločnosť pre svoje vlastné cieľe."
...

"Nielenže rád Skull and Bones sa stal hlavnou silou v pašovaní drog /rodiny Bush a Prescott v rokoch 1860/, ale v duchu skutočenej hegeliánskej módy, vytvorili aj antitézu, to čo sa volá "vojna proti drogám". Táto pokrytecká politika udržiava cenu drog, kontroluje ponuku a strká milióny do väzení zatiaľ čo tí, ktorí v tomto procese získavajú sú z veľkej časti "Kostlivci", ktorí vytvorili zákony na prohibíciu. /Bonesman Taft, 1904/"
...

"Pre Hegeliánov je štát všemocný, je videný ako "obraz Boha na zemi". Samozrejme, že sa jedná o štátne náboženstvo. Pokrok v Hegeliánskom štáte je dosahovaný cez vymyslený konflikt: konflikt protikladov je vytvorený v záujme pokroku. Pokiaľ dokážete kontrolovať protikladné prúdy, môžete ovládať povahu výsledku. Vystopujeme mimoriadny vplyv rádu Skull and Bones v hlavnom hegeliánskom konflikte: Nacizmus vs Komunizmus.
Členovia Skull and Bones boli dominantnými v rozhodovacích pozíciách - Bush, Harriman, Stimson, lovett, atď. všetci "Kostlivci" a tiež napomáhali vedeniu konfliktu použitím "pravice a ľavice". Financovali a povzbudzovali rast oboch filozofií a do značnej miery kontrolovali výsledok. Toto všetko bolo podporované
redukcionistickou divíziou v oblasti vedy, ktorá bola v protiklade s dejinnou "celistvosťou" Rozdelenie vedy a učenia do menších a menších oblastí umožnilo ľahšie riadenie celku prostredníctvom častí. Vo vzdelávacej obalsti členovia Skull and Bones iniciovali a propagovali Deweyho desatinný systém." 

Copyright © 2013. RESPUBLICA  Rights Reserved.