^Back To Top

  • Ekonomika

    Chystá sa konfiškácia hotovosti !

  • Politika

    Kto sponzoroval medzinárodný a národný socializmus?.

  • Sloboda

    Prečo je demokracia zlou formou vlády?

 

 

Podvratná činnosť je temín, ktorý je podľa slovníka vysvetlený ako činnosť vedúca k zničeniu  náboženstva, vládneho systému, politického a ekonomického systému krajiny a zvyčajne je napojená na špionáž a "romantické" veci akými je vyhadzovanie mostov do vzduchu, vykoľajovanie vlakov a podobných hollywoodskych klišé. To o čom budem rozprávať v skutočnosti nemá nič spoločné s hollywoodskymi filmami, špionážou alebo aktivitami KGB vo zbieraní informácií. Najväčší omyl, nevedmosť čo neznalosť je, že vždy keď sa rozprávame o KGB  z nejakého podivného dôvodu začíname s hollywoodskymi filmovými producentmi, pokračujeme cez profesorov politickej vedy a voláme ich "experti" na sovietske záležitosti alebo počúvame kriminalistov, ktorí takto sami seba volajú. Oni si myslia že najdôležitejšou vecou pre celé KGB je kradnutie plánov nejakých nadzvukových stíhačiek, ich prevezenie do ZSSR a predanie vojensko- priemyselnému komplexu. Je to len čiastočná pravda. Ak si zoberieme celý čas, peniaze a ľudské zdroje ktoré ZSSR a KBB osobitne venujú akciám mimo ZSSR odhalíme /samozrejme niesú to oficiálne štatistiky ako CIA a FBI/ že špionáž ako taká zaberá len 10 až 15 percent peňazí , času a ľudských zdrojov. Ostatných 85 percent je vždy podvracanie.

 

Podvracanie v sovietskom zmysle znamená vždy agresívnu, zmätok vyvolávajúcu činnosť zameranú na zničenie krajiny, národa alebo geografickej oblasti v ktorej sa nachádza váš nepriateľ. Žiadnu romantiku tu nehľadajte. Žiadne výbuchy mostov, žiadne mikrofilmy v coca cole, nič na tento spôsob a už vôbec nie hlúposti podobné Jamesovi Bondovi. Väčšina z tejto činnosti je neutajená, legitímna a ľahko spozorovateľná, teda v prípade že tomu obetujete svoj čas. Avšak vzhľadom na právo a právny vynucovací systém západného sveta to nieje zločin.

 

A to vďaka omylom, nesprávnym interpretáciám a manipulovaním termínov, pretože my si myslíme že podvracač je niekto kto vyhadzuje do vzduchu mosty. Nie! Podvracač je napr. študent ktorý je na výmennom programe/pobyte/, diplomat, herec, umelec, novinár , ako som bol aj ja.

 

Podvratná činnosť je ako cesta s dvomi pruhmi pre opačné smery jazdy. čo tým chcem povedať je, že nemôžete ideologicky podvrátiť niekoho kto podvrátený byť nechce. Ak poznáte históriu Japonska, pred 20. storočím bolo Japonsko uzavretou spoločnosťou v momente keď prišli zahraničné lode do Japonska cisárska Japonská armáda im "úctivo" naznačila aby vypadli. A keď prišiel americký občan k brehom Japonska 60, 70 rokov od dnes /1983/ a povedal, pozrite sa mám pre Vás veľmi dobrý výsávač, tka mu bolo taktiež slušne naznačené aby odišiel pretože oni vysávač nepotrebujú, ak by neodišli Japonci by ich zastrelili. Takto si uchovávali svoju kultúru, ideológiu, tradície a hodnoty nedotknuté teda ani nebolo možné ideologicky podvrátiť Japonsko. Nemôžete podvrátiť ani Sovietsky zväz lebo hranice sú uzavreté médiá sú cenzurované vládou obyvateľstvo je kontrolované KGB a vnútornou políciou. Ani tie krásne fotky s magazínom Time ktorý bol publikovaný aj americkou ambasádou v Moskve sa k ľuďom nikdy nedostal ale skončil v koši.

 

Podvratná akcia môže byť úspešná len vtedy ak iniciátor - agent podvracač má spätnú väzbu od potencionálneho cieľa. Je to tá cesta s dvoma pruhmi. USA sú takýmto cieľom. Naproti tomu v USA neexistuje rovanká účinná podvratná činnosť smerom na sovietsky zväz, stojí to na pol ceste a nikdy sa to do ZSSR nedostane.

 

 

Ideu podvratnej činnosti je možné datovať 2500 rokov dozadu keď prvý kto definoval teóriu podvratnej činnosti bol čínsky filozof SUN TZU, ktorý po dlhej meditácii povedal, že pri presadzovaní štátnej politiky je kontraproduktívne, barbarské, neefektívne viesť vojnu na bojovom poli. Poznáte ten výrok - ,,Vojna je pokračovaním štátnej politiky". Takže pokiaľ chcete úspešne exportovať vládnu politiku a začnete bojovať či rovno viesť vojnu je to najidiotskejší nápad ako vládnuť. Najvyšším umením vedenia vojny je nikdy nebojovať zoči voči, ale podvrátiť  všetky hodnoty v krajine vášho nepriateľa až do bodu úplného podvrátenia keď vás Váš nepriateľ prestane považovať za nepriateľa, keď váš systém, vaše ambície a Vaša civilizácia mu nezačnú pripadať ako alternatíva, ak aj nie želaná, tak aspoň viditeľná. Toto je posledná fáza podvracania kedy si môžete nepriateľa pdomaniť bez  toho aby bol vystrelený čo len jeden výstrel. Toto je  v podstate zákald ideologického podvracania. Ako vidíte žiadny James Bond ani explózie mostov.

 

Zákaldy ideologického podvracania sa učí každý študent KGB a dôstojníci na vojenských akadémiách. Neviem veci od Sun Tzu vyučujú aj amerických dôstojníkov. Mal som problémy nájsť preklad Sun Tzu v knižnici na univerzite v Toronte a teraz v Los Angeles. Ale je to kniha , ktorá je vnútená každému študentovi v ZSSR. 

 

Čo to je podvracanie:

 primárne pozostáva zo štyroch časových úsekov. Pôjdeme v časovej následnosti od vrchu tabule kde je začiatok po spodnú časť. 

1. štádium podvracania sa volá Demoralizácia - 

trvá 15 až 20 rokov demoralizovať spoločnosť. Prečo toľko rokov? Je to čas potrebný     na vzdelanie 1 generácie detí = študentov, je to životný úsek jednej generácie kde sa   formuje ideológia a osobnosť, nie menej a nie viac ako 15-20 rokov. Čo to zahŕňa? Zahřńa ovplvňovanie  rôznych oblastí kde sa formuje verejná mienka (rôznymi metódami ,napr. infiltráciou, propagandistickými metódami, priamym kontaktom na tom nezáleží ,opíšem ich neskôr)   a tieto obalsti sú  a) Náboženstvo, b) Vzdelávací systém,   c) verejný život , d) administratíva, e) Právny systém, f) Armáda, g) Práca a zamestnanecké vzťahy.

Niekedy keď prednášam o  týchto metódach študenti sa ma pýtajú otázku :,, Ste si istý že toto všetko je výsledkom sovietskeho ovplyvňovania?". Odpovedám:,, nie nevyhnutne". Vidíte že taktika podvracania je podobná japonskému bojovému umeniu, ak niekto pozná tieto taktiky vie, že ak je nepriateľ väčší a ťažší ako vy bolo by veľmi bolestivé a neúčinné blokovať jeho údery. Ak ma chce väčší a ťažší súper udrieť do hlavy bolo by veľmi naivné a kontraproduktívne skúsiť zastaviť jeho úder. Japonské a čínske Džudo nám povie čo urobiť , naprv sa vyhnúť jeho úderu, potom chytiť jeho päsť a pokračovať v jeho pohybe pridaním vlastnej sily v smere v ktorom pôvodne útočila až kým nepriateľ nenarazí do steny. 

To čo sa tu deje je že cieľová krajina zjavne robí niečo zle, ak sa jedná o demokratickú krajinu v jej vnútri existuje mnoho rôzynch pôsobiacích hnutí - síl. V každej spoločnosti sú ľudia ktorí sú proti tejto spoločnosti, môžu tu byť napríklad kriminálnici, tí ktorí majú ideologciké nezhody so štátnou politikou, svedomití a zásadoví nepriatelia, plne psychotické indivídiá ktoré sú proti všetkému a všetkým a následne je tu malá skupina zahraničných agentov, podvrátených či vycvičených. V momente ak sa stane, že pri nejakej otázke všetky tieto hnutia = sily v spoločonosti idú rovnakým smerom, za spoločným cieľom vtedy nastáva čas pre agentov aby chytili /päsť/ hnutie a potiahli ho pridaním vlastnej sily vpred až do bodu kedy narazí na stenu a spoločnosť skolabuje. Toto je presne taktika bojového umenia. My nezastavíme nepriateľa, my ho necháme ísť a ešte mu pomôžeme v smere v ktorom chceme aby išiel.

Čiže v stave demoralizácie sú v každej krajine a každej spoločnosti tendencie, ktoré sú protichodné v zákaldných morálnych princípoch, v našom záujme je využiť tieto hnutia, to  je hlavný cieľ pre tvorcu podvracania.

takže máme tu 6 oblastí:  Náboženstvo, Vzdelávanie, Verejný život, Silové štruktúry, Právo a poriadok, pracovné vzťahy

Toto je 6 oblastí aplikácie podvracania. Čo to presne znamená.

V prípade Náboženstva - zničiť ho, nahradiť ho viacerými sektami a kultmi, ktoré pritiahnu ľudskú pozornosť, vieru aj keď naivnú, na tom nezáleží, stačí že základné cirkevné dogmy sú pomaly erodované a odviesť ľudí od poslania náboženstva byť v kontakte s niečím nadprirodzeným, to poslúži cieľu. Nahradiť akceptované cirkevné organizácie falošnými organizáciami.

V prípade Vzdelávania - Odviesť ľudí od učenia sa niečoho konštruktívneho, využiteľného, efektívne, namiesto matematiky, fyziky, cudzých jazykov, chémie učte deti o histórii bojov v obývaných oblastiach, prírodnej strave, domácej ekonomike, vašej sexualite,  hocičo čo Vás odvedie preč.

V prípade Verejného života - Nahraďiť tradične fungujúce organizácie falošnými organizáciami. Zobrať iniciatívu preč od ľudí. Zobrať ľuďom zodpovendosť z prirodzene vytvorených prepojení medzi jednotlivcom, skupinou jednotlivcov a spoločnosťou. Všetko toto nahradiť umelo vytvorenými byrokratickými torzami. Namiesto spoločenského života a priateľstva medzi susedmi vytvoriť sociálnych pracovníkov a inštitúcie, ktoré sú na výplatnej páske koho? Spoločnosti? Nie !byrokracie! Hlavným záujmom sociálnych pracovníkov nieje Vaša rodina ani Vy!   Nie spoločenské vzťahy medzi skupinami obyvateľstva, ich hlavným záujmom je ich výplata od vlády. Ako vyzerajú ich výsledky v sociálnej práci na tom nezáleží. Môžu vytvárať všakovaké pekné koncepty aby ukázali vláde a ľuďom, že sú užitoční. Takže verejný život opäť odviesť preč - odstrániť všetko čo sa prirodzene vybudovalo.

V prípade Silových zložiek - Prirodzené torzá adminsitratívy, ktoré su tradične volené ľuďmi alebo poverené človekom zvoleným ľuďmi sú aktívne nahradzované umelými  torzami, skupinami ľudí ,ktorých nikto nevolil, nikdy a v podstate ich väčšina ľudí  ani nemá rada a nesúhlasí s nimi. poznámka /dnes ,,Tretí Sektor"/. A pritom stále existujú. Jednou takou skupinou sú média. Kto ich volil? /smiech prítomných/ Ako sa to stalo , že majú takú silu? Majú skoro monopolistickú silu nad Vašimi názormi, Vašim uvažovaním. Môžu znásilniť Vašu myseľ. Kto ich zvolil, kde berú to presvedčenie, drzosť, že oni môžu vynášať súdy o tom čo je správne a čo nie o veciach v ktorých rozhoduje prezdient vami volený. Kto do pekla sú? Oni si myslia že niečo vedia, nevedia. Je tam vysoká miera priemernosti vo veľkých organizáciách ako je Los Angeles Time či hlavných televíznych kanáloch nemusíte byť vynikajúcim novinárom musíte byť presne priemerným je ľahšie takto prežiť. Neexistuje tam už žiadna šúťaž, konkurencia. Máte tam váš stály, stabilný, dobrýpríjem 100 000 dolárov za rok. /rok 1983./ Či ste lepší alebo horší na tom teraz vôbec nezáleží, pokiaľ sa usmievate do kamery a robíte svoju prácu. Žiadna konkurencia. Teda silové zložky sú pomaly rozložené skupinami ľudí a inštitúciami, ktoré nemajú ani kvalifikáciu, ani vôlu ľudí aby boli  moc mali a napriek tomu moc majú.

V prípade Práva a poriadku - keď sa pozriete na filmy z pred 20 tich rokov a dnešné, môžete to vidieť. V nových filmoch policajt či dôstojník, armády us vyzerá ako hlúpy, agresívny, psychotik navyše paranoidný. Kriminálnik vyzerá celkom fajn aj keď fajčí hašiš a pichá si drogy. Je vykresľovaný ako pekná ľudská bytosť, je kreatívny a je neroduktívny len preto lebo spoločnosť ho potláča. Generál v pentagóne je vždy hlúpy vojnový maniak. Policajt je prasa, vyznačuje sa hrubým správaním a zneužíva svoju moc, takýmto spôsobom generalizujú. Vytváranie nenávisti a nedôvery k ľuďom, ktorí nás majú chrániť. Morálna relativizácia. Pomalé erodovnaie morálnych princípov. Kriminálnik už nieje kriminálnik. Aj keď je mu dokázaná vina stále tu sú pochybnosti - odsúdiť či neodsúdiť zabiť či nezabiť. Nezabiješ! Áno toto je prikázanie ale skôr by sa malopoužívať  - Nezavraždíš!

V prípade Práce - v tomto štádiu od 15 do 20 rokov zničíme tradične vytvorené obchodné prepojenia medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Klasická teória marxizmu leninizmu o  výmene tovarov/pozn. ale aj každého socializmu/ je takáto. Osoba A má 5 kíl pšenice, osoba  B má 5 párov topánok. Prirodzená výmena bez peňazí je výmena tovaru medzi týmito dvoma jednotlivcami. Avšak marxizmus leninizmus do tohto vsadí osobu C, ktorá zakáže osobe A predať 5 kíl pšenice osobe B a namiesto toho väzme 5 kíl pšenice od osoby A aj 5 párov topánok od oosby B, ktoré potom "spravdolivo" prerozdelí . Toto marxistické opatrenie zabezpečí smrť prirodzeného obchodu medzi jednotlivcami /klasického trhu/. Odbory boli vytvorené pred 100 rokmi, ich cieľom bolo zlepšíť pracovné podmienky zamestnancov a ochraňovať práva pracujúcich v tých prípadoch a pri tých zamestnávateľoch ktorí ich zneužívali. Teda v počiatkoch vzniku odborov tieto mohli fungovať. Čo ale dnes vidíme je že vyjednávací proces s odbormi nikdy nevedie ku kompromisu, ktorý by objektívne viedol k zlepšeniu pracovných podmienok pracujúcich a zvýšeniu platov. Dnes vidíme akurát  to že po každom predĺženom štrajku pracovníci strácajú, prehrávajú. Aj keby si vydobili 10 percentné zvýšenie platov, sa nejedná o zvýšenie vďaka inflácii a stratenému času. Viac ako to, milióny ľudí trpia kôli tomu štrajku, pretože ekonomika je dnes vnútorne závislá, je previazaná ako ľudské telo. Keď pred 100 rokmi oceliarištrajkovali a nikto netrpel, dnes už to nieje možné. Dnes keď štrajkujú smetiari ,celé mesto smrdí. V Quebecku sme mali elektrikárov, ktorí štrajkovali v strede zimného obdobia. Može Vám zamrznúť riť a oni budú stále štrajkovať. Získali na svojom štrajku? Naopak! Stratili! Kto na tom získal? Vedúci odborov. Aká je motivácia pre štrajk? Zlepšenie pracovných podmienok? Nie , určite nie! Tak čo potom?..... Ideológia! Ukázať to tým kapitalistom!

Takže v týchto oblastiach sa podvracanie uplatňuje, môže to byť s pomocou alebo bez pomoci ZSSR, ale  prirodzené tendencie sú využívané a zhodnotené sovietskym propagandistickým systémom. AKO? Kedykoľvek odbory štrajkujú, zaplavujeme Vás propagandou cez masmédiá- napr. výrazy - práva robotníkov, a my opakujeme ako papagáje "Práva robotníkov". Koho práva? Robotníkov? NIE! Jediné právo robotníka je predať svoju prácu podľa vlastného uváženia a toto ej mu ukradnuté! Kým? Odborárskym šefom - predákom. Neobmedzená moc je predaná, ja napr. nechcem predať svoju prácu za 2,5 dolára na hodinu ja ju chcem predať za 2 doláre, ale to právo nemám! Moja sloboda je mi upretá. Viem, že keď predám svoju prácu za 2 doláre a nie za 3 ,budem konkurencieschopnejší než chlapík ktorý ju predáva za 3 a je lenivý alebo chamtivejší. skrátka nepotrebujem 3 doláre, stačia mi 2. NIE! Bol som presvedčený médiami, biznisom a reklamnými agentúrami, že potrebujem viac a viac. Počuli ste nejakú reklamu v TV hovoriť aby ste konzumovali menej? Samozrejme NIE! Keď som sem šoféroval na lokálnej rádiostanici excitovaný hlásateľ hovoril:,, rýchlo, pohnite si a sporte máme 20 domov na predaj". Šetriť  nakupovaním viac vecí??? Samozrejme ... bolo by naivné myslieť si, že táto reklama bola zhotovená agentom KGB. Ale čo sme my robili keď som pracoval pre NOVASTI je, že sme zahlcovali redakcie, študentské organizácie, náboženské skupiny marxistickou literatúrou a propagandou, a ak nie priamo marxistickou tak aspoň propagandou typu ,, legitímne snahy pracujúcej triedy", zlepšenie života, rovnosť. ROVNOSŤ!

Rodia sa ľudia rovní? Je niekde nejaká zmienka v biblii, či v iných posvätných textoch či inom náboženstve o rovnosti?  Ani v jednom náboženstve, nieje žiadna zmienka o rovnosti! Ale opak. ,,Podľa tvojich skutokov ťa bude Boh súdiť", ,,poznáte ich po ovocí." To čo robíte je dôležité. Hodnota Vašej osobnosti. Nemôžete uzákonniť rovnosť. Ak chcete byť rovný, musíte sa snažIť iným vyrovnať, musíte si to zaslúžiť. A pritom stále budujeme našu spoločnosť na princípoch rovnosti, hovoríme ,,ľudia sú si rovní". Je to lož! Niektorí ľudia sú vysokí a hlúpi, iní sú nízki, plešatí a chytrí. Ak aplikujeme princíp rovnosti do základov našej spoločensko politickej štruktúry, bude to to isté ako budovať dom na piesku, škôr či neskôr to skolabuje.

My tvorcovia sovietskej propagandy sa snažíme Vás potlačiť tým smerom ktorým chcete ísť vy sami - Rovnosť, rovnosť! ano samozrejme rovnosť... 

Krajina rovných príležitostí. Je to pravda alebo nie? Zamyslite sa. Možu existovať rovné príležitosti, pre mňa a pre lenivého bastarda z inej krajiny ktorý len čo sem prišiel hneď sa zaregistroval ako príjemca štátnej podpory? Ja som dostal štátnu podporu raz, za 13 rokov som zobral akúkoľvek prácu, strážnika, novinára, vodiča taxi, hocičo. Tak prečo by sme my všetci mali mať rovné príležitosti? 

 

Copyright © 2013. RESPUBLICA  Rights Reserved.