* poznámka respublica/   Cieľom uverejnenia tohto videa nebolo propagovať akékoľvek náboženské, či iné sekty
ale poukázať na odvrátenú stranu psychiatrie.