^Back To Top

  • Ekonomika

    Chystá sa konfiškácia hotovosti !

  • Politika

    Kto sponzoroval medzinárodný a národný socializmus?.

  • Sloboda

    Prečo je demokracia zlou formou vlády?

 

 

 

 

Veľmi dobré zhrnutie poznatkov z niekoľkých odvetví. Keď už sme pri Hegelovi treba sa pýtať aj na historickú chronológiu zostavenú Scaligerom /ktorý ,,úspešne vyriešil" kvadratúru kruhu/, Petaviusom atď. a ich mýtickom Grécku či Ríme, prečo sa viacerí veľkí antickí učenci dožadovali toho na čom založil svoje práce Hegel. Na myšlienke že človek je len kolieskom, súčasťou štátneho aparátu a má byť trénovaný len k účelom na ktoré ho štát potrebuje. Dokonca Platón navrhoval odberanie detí rodičom za účelom aby sa o tieto deti starala priamo obec. Viacerí grécki filozofi na tom boli rovnako. Verili v totalitný štát, ktorý mal rozhodovať o každej jednej životnej situácii človeka. Človek pre nich bol len kolieskom v štátnom stroji. Je toto skutočný obraz histórie alebo na objednávku napísaná Scaligerová chronológia, ktorá vychádza z jedného a toho istého miesta, ktoré sa storočia snaží o túto totalitnú krutovládu skrze duchovnú sféru? /mimochodom otec Scaligera sa volal Julius Caesar Scaliger/ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nová_chronologie_(Fomenko)

Copyright © 2013. RESPUBLICA  Rights Reserved.