^Back To Top

  • Ekonomika

    Chystá sa konfiškácia hotovosti !

  • Politika

    Kto sponzoroval medzinárodný a národný socializmus?.

  • Sloboda

    Prečo je demokracia zlou formou vlády?

Vyjadrenie moderátora: vyzývam na veľkú opatrnosť a obozretnosť pri užívaní, tu sa dočítate viac: http://www.naturalnews.com/051776_zeolites_detoxification_challenge_blood_lead_levels.html

http://www.naturalnews.com/052164_Zeolites_CytoDetox_heavy_metals_lab_tests.html

 

Charakteristika:

Slovník cudzích slov: zeolit je vodnatý hlinitokremičitan vápnika, draslíka alebo vodíka. Je to nerast, druh: klinoptilolit.

Jeho jedinečnosť spočíva v tom, že priestorové usporiadanie atómov vytvára kanáliky a dutiny konštantných rozmerov. V týchto kanálikoch sa môžu zachytávať látky tuhého, kvapalného alebo plynného skupenstva. Niektoré katióny nie sú v štruktúre zeolitu pevne viazané a môžu byť za určitých podmienok vymieňané za iné. Zeolit je preto veľmi často využívaný v iontovo-výmenných procesoch.
Zeolit je akousi prírodnou dezinfekciou.

 

Pri pokusoch v roku 2001 v Brookhavenskom národnom laboratóriu v U.S.A., vedci zistili, že fyzikálne zákony pri zeolite neplatia. Väčšina materiálov v prírode pod tlakom sa stáva kompaktnešia, hutnejšia, zmenšuje sa ich objem a vzrastá hustota. Zeolit pod určitým tlakom svoj objem zväčšil. Táto jeho vlastnosť sa využíva ako pasť (vychytávač) pre chemické a rádioaktívne znečistenie. Zeolit je materiál s irreverzibilným (nevratným) správaním, ktorého zväčšený objem pretrváva i keď tlak už nepôsobí. Tieto molekulárne „špongie" budú pre ľudstvo nesmierne dôležité.

 

Medicínske využitie:

 

V tradičnej čínskej medicíne sa zeolit využíva už viac ako 800 rokov. Starí Rimania ho využívali v svojich systémoch vodných potrubí na čistenie pitnej vody.
Po Černobyľskej tragédii bol podávaný obetiam ožiarenia aj ich deťom, s veľmi dobrými výsledkami.
Zeolit absorbuje voľné radikály, aktivizuje vlastný obranný mechanizmus v boji proti kyslíkovému stresu,. Absorbuje toxíny, rádioaktivitu, ťažké kovy a iné škodliviny a šetrným spôsobom ich vyplavuje z tela. Aktivizuje imunitný systém, priaznivo vplýva na štruktúru a stavbu kostí.
Odstraňuje prekyslenie žalúdka, žalúdočné vredy, skracuje čas rekonvalescencie po operáciách. Je možné užívať ho dlhodobo, tráviaci trakt ho prijíma ako bežnú potravu, nezaťažuje organizmus, neusadzuje sa v tkanivách a v krvi. Skracuje čas rekonvalescencie po operáciách, hlavne pri poranenniach kostí.
Používa sa ako filtračné médium pri hemodialíze, kde nahradzuje iné, veľmi drahé materiály. Vo Švédsku ho používajú ako antibakteriálnu a antivírusovú ochranu vo ventilačných systémoch v nemocniciach, výskumných laboratóriách, v klimatizáciách lietadiel a vlakov, vojaci - ako ochranu pred biologickými zbraňami. (www.prozeo.ab)

 

Vedecký výskum potvrdil jeho neuveriteľne výnimočné pôsobenie pri liečbe onkologických ochorení. Predlžuje sa dĺžka života, zastavuje sa rast tumorov. Vynikajúce výsledky boli zaznamenané pri kožných druhoch rakoviny. Zeolit po preniknutí do rakovinovej bunky aktivizuje gén P21, ktorý, laicky povedané, prikáže rakovinovej bunke, aby umrela.


Zeolit uľahčuje prienik antioxidantov, vitamínov... do buniek. Nie je to liek - potravinový doplnok.

Protirakovinové pôsobenie - enzým proteín kinázy vedie ku zničeniu DNA molekúl, následne nastáva mutácia génov a vznik nádorových buniek. Zeolit rozpozná proteín kinázy a inhibuje ho. Tak predchádza vzniku nádorových buniek.

V Chorvátsku 1988-99 pod dohľadom lekárov brali onko pacienti zeolit - zaznamenali zmenšenie nádorov, zlepšenie stavov, zmizli metastázy. Zeolit sa nedoporučuje pre tehotné ženy, deti do 3 rokov, pacienti pred transplantáciou. (Dr.Vesna Mihajlovič) www.strong-zeolit.com

 

Zeolit a jeho liečivé účinky:
- netoxický, nealergizujúci, absolútne bezpečný
- je možné užívať ho dlhodobo
- upravuje PH organizmu, odstraňuje prekyslenie žalúdka, účinný v boji proti candide
- aktivizuje imunitný systém
- remineralizuje organizmus
- zvyšuje príliv životnej energie
- odstraňuje stres, depresie, zlepšuje náladu
- odstraňuje z tela voľné radikály
- vyplavuje toxíny, ťažké kovy, rádioaktivitu, škodliviny - silný detoxikant
- „zabijak rakoviny" - pôsobí preventívne i aktívne
- bez vedľajších účinkov

 

Zdroj: http://www.centrumzdravehozivota.sk/clanky/zeolit-zazracny-liek-3-tisicrocia/

 

Copyright © 2013. RESPUBLICA  Rights Reserved.