^Back To Top

  • Ekonomika

    Chystá sa konfiškácia hotovosti !

  • Politika

    Kto sponzoroval medzinárodný a národný socializmus?.

  • Sloboda

    Prečo je demokracia zlou formou vlády?

Neboli to skvelé roky pre franc. prezidenta F. Hollandeho, keďže nezamestnanosť rastie v nezmenšenej miere na nové maximá, odkedy nastúpil do úradu. Zároveň bol nútený zrušiť svoju "super daň", ako plán na riešenie problémov socialistickej utópie. Avšak nezamestnanosť vykazuje príznaky "kríža smrti", ktorý sa objavuje bankrotmi podnikov, rastúcimi na maximá a krátermi v ziskovosti firiem. Pozrite si graf: http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2015/01/20150106_deathcross.jpg

Zdroj: http://www.zerohedge.com/news/2015-01-06/how-do-you-say-death-cross-french

 

Copyright © 2013. RESPUBLICA  Rights Reserved.