^Back To Top

  • Ekonomika

    Chystá sa konfiškácia hotovosti !

  • Politika

    Kto sponzoroval medzinárodný a národný socializmus?.

  • Sloboda

    Prečo je demokracia zlou formou vlády?

Referendum sa uskutoční 7. februára a bude mať 3 otázky:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Tiež si pozrite tieto odkazy:

www.rodovescitlivovanie.wordpress.com

www.hlavnespravy.sk/skandalozna-sexualna-vychova-deti-vo-svajciarsku-vyvolala-vzburu-rodicov-vybojovali-si-referendum/215375

http://rutube.ru/video/3a37d223c324f423661cd5fae19bbc61/

Vyjadrenie moderátora,

   je smutné sledovať dualizmus in media res, prezentovaný médiami, ako typickú dualistickú hantírku v známom tieni divide et impera(rozdeľuj a panuj).  Zo samozvaných "liberálov" sa tu stávajú nekritickí oportunisti na menšinovej téme, sklzávajúcej do treťosektorovej agendy typu "Soros company a spol.", ktorá sa stáva ukážkovým neo-liberálnym extrémizmom, odopierajúcim slobody, práva a zodpovednosť rodičov skrz štátnu indoktrináciu, už nielen v oblasti vzdelávania, ale aj v otázkach výchovy a hodnôt. Je otázne, čo má toto spoločné s liberalizmom a jeho hodnotami, ak dokonca táto malá skupinka ľudí nemá najmenší problém skrz štát nariaďovať, čo a ako sa bude vzdelávať, bez najmenšieho zreteľa na názor rodičov, ich práva rozhodnúť sa, či áno alebo nie a bez psychologických dopadov na takto ovplyvňované deti v útlom detstve. Tu sa ešte raz žiada odkaz na toto odborné stanovisko: https://rodovescitlivovanie.wordpress.com/ ako aj tento článok a stanovisko rodičov vo Švajčiarsku: http://www.hlavnespravy.sk/skandalozna-sexualna-vychova-deti-vo-svajciarsku-vyvolala-vzburu-rodicov-vybojovali-si-referendum/215375 

Na druhej strane stojí v rámci spomenutého dualizmu cirkev, najviac vyčnieva práve tá cirkev, ktorej zamestnanci a jej chod stoja štát cca 21,5 milióna Eur zo štátneho rozpočtu(daní všetkých občanov), celkovo takto štát financuje cirkvi sumou cca 37,5 milióna Eur ročne. Práve táto cirkev, ktorá mala už v minulosti a má dodnes problém očistiť sa od pedofilných kňazov, je prísne chierarchickou inštitúciou mužov, hoci jej hlavný pilier hovorí niečo iné, "nábo-ženstvo", jej zamestnanci(kňazi) nesmú byť v manželskom zväzku, nesmú mať potomkov, ľavobočkovia sa nepočítajú, ide parazitovať na téme rodín a rodinných hodnôt, akoby ona bola hlavnou, hybnou silou rodiny, rodinných a spoločenských hodnôt. 

Vzhľadom na tento klasický, dualistický koncept by to chcelo nadhľad a prehodnotenie postoja, tak voči  radikálnym snahám sexuálnej menšiny, uplatňovaných skrz štát, ako aj postavenia cirkvi v danom štáte a morálneho statusu, min. pri týchto otázkach. 

Pri mierne rozšírenom pohľade na uvedené veci, môj osobný postoj je jasný, referendum v rámci vyššie uvedených troch otázok podporujem a vyjadrím sa trikrát áno. Do budúcna by som očakával a rád podporil ďalšie referendum, o odluke cirkvi od štátu. Nemyslím si, že k hodnotovému uvedomeniu potrebujem cirkevné dogmy, ako ani k sexuálnej výchove homosexuálnu a inú loby. 

 

 

Copyright © 2013. RESPUBLICA  Rights Reserved.