^Back To Top

  • Ekonomika

    Chystá sa konfiškácia hotovosti !

  • Politika

    Kto sponzoroval medzinárodný a národný socializmus?.

  • Sloboda

    Prečo je demokracia zlou formou vlády?

Posledná búrka v pohári vody sa odohrala  pri poškodení pomníka V. Biľaka v Krajnej Bystrej. "Umelci" sa na ňom odbavili v podobe červenej farby, ako ukážkoví "demokrati", čím zároveň pošpinili demokraciu a jej hodnoty, keďže išlo o pomník na prenajatom pozemku a financovaný zo súkromných peňazí. Môžeme to nazvať primitívnym vandalizmom, poškodzovaním cudzej veci, nedemokratickým konaním za účelom zvýraznenia sa, len nie uvedomelým postojom a kritikou tohoto neboštíka a boľševika, ktorý zastával posty ako ideológ normalizácie(rozumej okupácie), od roku 1954 do roku 1989 bol členom výboru ÚV KSČ, 1968-88 zase prvým tajomníkom ÚV KSS. Tento komunista bol ukážkou výroku Lenina o "užitočných idiotoch" v politike a nech už má o ňom ktokoľvek akúkoľvek mienku, je vecou obce a miestnych občanov-rodákov, ako sa k nemu postavili v rámci spomienky na tohoto komunistu. Ak má takto vyzerať sloboda, ako prezentovali spomínaní "umelci"-šovinisti, potom sme sa z totality ďaleko nepohli, ani na jednej, ani na druhej strane. Súdruh Hrdlička(predseda KSS) perlí o nutnosti normalizácie v roku 1968, kým akýsi samozvanci prídu poliať pomník komunistu. V časoch normalizácie boli ľudia zatváraní aj za názor, dnes sú primitívne vandalizmy vyzdvihované na piedestál demokratického prejavu, pričom obe strany prezentujú neúctu tak k slobode prejavu, ako aj ku skutočnej demokracii(jej hodnotám), čím zase raz, za hlasného prispenia médií, rozdeľujú spoločnosť, dehonestujú slobodu a ukazujú pravú tvár dnešnej, politicky korektnej "demokracie". 

Copyright © 2013. RESPUBLICA  Rights Reserved.