^Back To Top

  • Ekonomika

    Chystá sa konfiškácia hotovosti !

  • Politika

    Kto sponzoroval medzinárodný a národný socializmus?.

  • Sloboda

    Prečo je demokracia zlou formou vlády?

Chorvátsko predstavuje adresnejší stimulačný plán. Zrušia dlhy chudobným do mája 2015 v prípade, že nepresahujú výšku 4550 Euro a ich mesačný príjem nepresahuje výšku 325 Euro. Všetky žiadosti na oddĺženie budú obmedzené len na občanov, ktorí nevlastnia žiadne nehnuteľnosti alebo iné aktíva a ich bankový účet je zablokovaný z dôvodu dlhu. Toto je aspoň adresnejšia pomoc, ako podávanie miliárd bankárom, ktorí ich aj tak nepožičiavajú späť na trh. Porovnajte si to so slovenským populistom, ktorý v tandeme s modrými farizejmi rozšíril záruky SR  za cudzie dlhy, spôsobené cudzími vládami a bankármi, rozhadzuje sociálne balíčky, stimuly v rámci zvyšovania dlhovej záťaže, resp. deficitu, zvyšuje daňové a odvodové zaťaženia a mohol by som pokračovať ďalej...

Copyright © 2013. RESPUBLICA  Rights Reserved.