^Back To Top

  • Ekonomika

    Chystá sa konfiškácia hotovosti !

  • Politika

    Kto sponzoroval medzinárodný a národný socializmus?.

  • Sloboda

    Prečo je demokracia zlou formou vlády?

K tomuto nie je čo dodať z vecného a filozofického hľadiska. Na margo slovenského systému len toľko, že ak Vám slovenský (im)potentát bude vykladať, ako krásne sa zadlžuje SR(rozumej slovenský občan, Vy...), teda požičiava si za negatívne úrokové miery, tak majte na pamäti, hlavne Vy, zmluvne zamestnaní ľudia a poctiví platiči do sociálneho systému, že takto R.F. developer tvrdí na rovinu, ako Vás zadĺži a okradne cez negatívne úrokové miery na dlhopisoch, pretože do týchto dlhopisov "investujete" svoje poistné odvody. Až sa tento dlhopisový nezmysel zastaví, už či z dôvodu matematického, sociálneho, demografického atp., pol. zločinci majú problém, pretože paraziti sa vždy báli deflácie, ktorá im znemožňuje kradnúť teraz, aby zadĺžili tých, čo prídu potom, preto ju Róbert tak často spomína v negatívnych konotáciach. Oni sú tými, ktorí sú prví pri peniazoch ešte predtým, než ich znehodnotia infláciou a potom posunu v znehodnotenej a vysoko zdanenej miere k Vám. Po tomto znehodnotení sú ľudia, daňoví poplatníci na rade, pri ich používaní. Pri obhliadnutí sa za minulými bublinami môžete pochopiť, čo sa deje v rámci boom and bust cyklov, ako boli podporované bankovým a hlavne centrálnym systémom a že súčasná a historicky najväčšia bublina(v porovnaní s nominálnou hodnotou) sa nachádza na dlhopisovom trhu, Vašich dôchodkoch. Apropo, rozmýšľali ste niekedy, čo znamená slovo(meno) "rob" v anglickom jazyku a prečo je toľko Rob-ber-to-v v politike? 

Copyright © 2013. RESPUBLICA  Rights Reserved.