^Back To Top

  • Ekonomika

    Chystá sa konfiškácia hotovosti !

  • Politika

    Kto sponzoroval medzinárodný a národný socializmus?.

  • Sloboda

    Prečo je demokracia zlou formou vlády?

 ,,Muž nieje o nič menej otrokom len preto, že je mu umožnené vybrať si svojho pána raz za niekoľko rokov."

LYSANDER SPOONER
 
,,Ak zdaňovanie bez súhlasu nieje krádežou, potom stačí aby sa hocijaká banda zlodejov vyhlásila za vládu a všetky jej zlodejstvá budú legalizované."
Lysander Spooner
 
,,Prirodzené práva človeka sú jeho vlastné, aj napriek celému svetu, a každé ich porušenie je rovankým zločinom; či je spáchané jednotlivcom alebo miliónmi; či je spáchané jedným mužom nazývajúcim sa zlodej, alebo miliónmi nazývajúcimi sa vlády. "
Lysander Spooner, No Treason: The Constitution of No Authority
 
 
,,Žiadnej takzvanej vláde nemôže byť dôverované a nemože byť o nej rozumne súdené, že má na zreteli čestné ciele pokiaľ sa takáto vláda plne nespolieha na doborvoľnú podporu."
LYSANDER SPOONER
 
 
,,Ak možu byť niektorému mužovi odobraté peniaze entitou, ktorá sa nazýva vláda, bez jeho osobného súhlasu, potom sú všetky jeho ostatné práva odobraté spolu s týmto; pretože za tieto peniaze vláda môže a najme vojsko aby sa za ňu postavilo, vláda ho može prinútiť podrobiť sa jej arbitárnej moci a zabiť ho ak by vzdoroval. "
Lysander Spooner
 
 
,,Pokiaľ sudca nemá právo súdiť oprávnenosť a spravodlivosť zákonov ktoré vydáva vláda tak jednoducho  nemôže urobiť nič na ochranu občana pred útlakom zo strany vlády; pretože neexistuje taký útlak, ktorý by si vláda neautorizovala podľa práva a zákonov."
Lysander Spooner
 
 

 

Copyright © 2013. RESPUBLICA  Rights Reserved.