Vlády sa stávajú čoraz autoritárskejšími. Uvrhli nás na 18 mesiacov do lockdownov a teraz prenasledujú občanov, ktorí sa odmietajú zaočkovať nebezpečnými vakcínami.

Mnohí kresťania si myslia, že ide o „Boží plán“ a nechávajú to diať sa, lebo sa im to javí ako „koniec časov“, ako je opísaný v Knihe Zjavenia. Toto však nie je Boží plán, skôr kabalistická psychologická operácia na oklamanie ľudí, aby prijali svoju genocídu, považujúc ju za biblické proroctvo.

 

Kresťania! Ste klamaní tým najväčším podvodníkom vo vesmíre, samotným Satanom!

Fašizmus (satanizmus) je rakovina, ktorá nás všetkých pohltí. Ak nebudeme vzdorovať a nepostavíme sa za vzdorujúcich, nič ho nezastaví.

Ako zastaviť toto šialenstvo

Hromadné neuposlúchnutie úplne stačí na zastavenie covidového fašizmu.

Ak dostatočné množstvo ľudí odmietne vakcínu, covidové testy, pasy, rúška, lockdowny a segregáciu, potom vláda nemôže nič robiť.

Hoci mnohí chápu Knihu Zjavenia ako proroctvo od Boha, v skutočnosti je návodom (dopredu zverejneným plánom) na luciferský Nový svetový poriadok.

Tak Helena Petrovna Blavacká, zakladateľka Teozofickej spoločnosti, ako aj Albert Pike, autor knihy Morálka a dogma, potvrdzujú, že Zjavenie je kabalistické.

Na rozdiel od väčšiny Biblie pozostáva Zjavenie hlavne z abstraktného symbolizmu a numerológie, ktoré oba sú zložkami okultizmu, teda kabaly. Prečo inak by sa globalisti riadili plánom, ktorý sa tak desivo podobá Zjaveniu?

144 000 Vyvolených

V Evanjeliu podľa Jána 10:16 Ježiš hovorí:

„Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.“

7. kapitola knihy Zjavenie Jána Ježišovým slovám protirečí a hovorí, že „vyvolení“ sú len Izraeliti, po 12 000 z každého z 12 označených kmeňov. Nie ste Žid? Potom máte podľa Zjavenia smolu. Postavte sa do radu na… znak šelmy.

Zjavenie v kapitole 13 uvádza ako číslo šelmy 666. Hoci je napísané v gréčtine, starí Hebreji používali na písanie číslic písmená. „Vaw“, šieste písmeno hebrejskej abecedy,  je to isté čo W a má numerickú hodnotu 6. WWW = 666.

Zjavenie Jána 13:16-18:

„Nútila tiež všetkých ľudí, veľkých aj malých, bohatých aj chudobných, slobodných aj otrokov, aby si dali znak na svoje pravé ruky alebo na čelá, aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemal znak šelmy alebo číslo jej mena.“

Znie to strašne podobne ako plány covidových fašistov na vakcinačný/covid pas, že?

Zamyslite sa tiež nad 15. veršom 13. kapitoly:

„Druhá šelma dostala moc dať ducha do obrazu šelmy, aby tak obraz šelmy aj hovoril a spôsobil, aby boli usmrtení všetci, ktorí by sa odmietli klaňať obrazu šelmy.“

Obraz so schopnosťou hovoriť – ako inak by ste opísali televíziu, počítač, smartfón, atď. niekomu pred 2000 rokmi?

Že sa WWW rovná číslu 666 nie je ťažké uhádnuť. Vlastne som o tom prvý raz počul pred vyše 20 rokmi. Nie je žiadna náhoda, že sa politický establišment rozhodol vnútiť obyvateľstvu s WWW/666 súvisiaci očkovací pas.

Pliagy klimatickej zmeny

Pliagy v Zjavení sa veľmi podobajú egyptským ranám, opisovaným v knihe Exodus: mnohé sú presne tie isté.

Hlavný rozdiel je ten, že v knihe Exodus postihli rany despotických Egypťanov, zatiaľ čo v Zjavení sú rany určené celému ľudstvu, ktoré je nútené prijať znak šelmy.

Táto jedna rana sa však v Egypte nevyskytla: 16:8-9:

Štvrtý anjel vylial svoju čašu na slnko a dostal moc páliť ľudí ohňom. A veľká horúčava pálila ľudí, preto sa rúhali menu Boha, ktorý má moc nad týmito pliagami, ale nekajali sa, aby Mu vzdali česť.“

Už roky sme vystavovaní propagande ohľadom globálneho otepľovania, resp. klimatickej zmeny. Toto leto (2021) sme mali na celej severnej pologuli rekordné vlny horúčav, ako aj veľký nárast lesných požiarov.

Medzitým Bill Gates plánoval šialené experimenty na blokovanie slnečných lúčov. Niektorí hlupáci s vymytými mozgami si myslia, že Gates je v skutočnosti náš ateistický spasiteľ, no vlády už desaťročia robia výskum na manipuláciu počasia.

Hovorí sa, že systém HAARP je schopný otvárať atmosféru, ktorá nás chráni pred slnkom.

Gates s globalistami vytvárajú ilúziu, že zachraňujú ľudstvo pred pliagami Zjavenia, no skutočnosť je taká, že je to podvod na zrútenie ekonomiky a na to, aby nás donútil viniť za naše problémy Boha, hoci v skutočnosti je to dôsledok vyspelej psychologickej operácie.

Je to práca Boha či Lucifera?

Zjavenie 22:5:

Noc už nebude, nebudú potrebovať svetlo sviece, ani svetlo slnka, lebo Pán Boh ich bude osvecovať a kraľovať budú na veky vekov.“

Znie to pekne, ale zamyslite sa nad nasledovným.

Zjavenie 22:16:

„Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela svedčiť vám o týchto veciach po cirkevných zboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, jasná hviezda ranná.“

Ranná hviezda, alebo tiež Zornička, je iné meno pre Venušu, známu aj ako Lucifer.

Nepotrebovali by ste slnko, keby ste so sebou mali nosiča svetla. Prečo by však Ježiš hovoril, že je to Lucifer? Lucifer sa zmieňuje aj v Knihe proroka Izaiáša v Biblii kráľa Jakuba; v novej medzinárodnej verzii je písaný ako „zornička“.

Izaiáš 14:12-14:

Ako si padol z neba, ó Lucifer, syn rána! Zrazený si k zemi, čo si vládol nad národmi.Veď v srdci si si hovoril: Do nebies vystúpim, až nad Božie hviezdy vyvýšim svoj trón, sídliť chcem na vrchu zhromaždenia, na stráňach severu.Vystúpim do výšin oblakov, prirovnám sa Najvyššiemu.“

Na to nie je iné logické vysvetlenie než to, že sa Lucifer vydáva za Ježiša.

Helena P. Blavacká a ďalší okultisti hovorili, že pohanský boh Saturn, Grékom známy ako Kronos, je v skutočnosti Satan. Existuje aj veľa dôkazov, že ďalším spodobnením Saturna je Moloch, boh obetovania detí.

Kronos sa v gréckom umení často zobrazuje s kosákom v ruke. Zjavenie 14:14-9 používa slovo „kosák“ v tomto kontexte sedemkrát:

„Potom som videl, a hľa, biely oblak a na oblaku sedel ktosi ako Syn človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák.“

Zjavenie 14:19-20:

„A anjel hodil svoj kosák na zem, obral vinicu zeme a vhodil do veľkého lisu Božieho hnevu.Lis šliapali vonku za mestom a z lisu vyšla krv až po uzdy koní na vzdialenosť tisícšesťsto stadií.“

Tí, čo ľpejú na doslovnom preklade Biblie, by nás chceli donútiť veriť, že toto je Boží súd, no dôkazy ukazujú, že ide o okultný plán na hromadné vraždenie. A súčasná falošná korona pandémia je realizácia tohto plánu.

Záver

Mnohí kresťania sú presvedčení, že nemajú inú možnosť, než ticho prijať svoj osud, keďže ide o biblické proroctvo. V skutočnosti je však Kniha Zjavenie Jána satanským návodom pre otroctvo a genocídu, určeným k presvedčeniu veriacich, že tento okultný plán je dielom Boha.

2. list Korinťanom 11:14-15:

„A nečudo, veď sám Satan sa tvári ako Anjel svetla. Nie je teda divné, keď sa aj jeho služobníci vydávajú za služobníkov spravodlivosti. Ale ich koniec bude taký, aké sú ich skutky.“

zdroj: https://cz24.news/henry-makow-plan-na-genocidu-ludstva-prezentovany-ako-proroctvo-kabalisticka-psychologicka-operacia-na-oklamanie-ludi-aby-prijali-svoju-genocidu/