Niečo z nového dnes schváleného zákona, o čom médiá nepíšu, a príprava na povinnú vakcináciu ,testovania /vyšetrenie, liečenie/?
 
Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19

§ 29

Priestupky na úseku zdravotníctva

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

 a)úmyselne zmarí,sťaží alebo ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo

sa nepodrobí povinnému vyšetreniu alebo liečeniu,