Dokument na zamyslenie.

https://odysee.com/@daadulka:5/virotologicka-cirkev:1

- pri tomto zvážte ešte jednu zaujímavú vec, astronauti izolovaní vo vesmíre môžu ochorieť na chrípku a pod. respiračné ochorenia, ktoré patria medzi bežné vesmírne choroby, taktiež existujú prípady kedy chrípku dostali izolovaní ľudia na zemi bez priameho kontaktu s akýmikoľvek inými osobami, ktoré by ich mohli nakaziť.

 v štúdii na ktorú sa odvoláva tento článok tvrdia: ,,There was no significant difference in viral load between vaccinated and unvaccinated, or between asymptomatic and symptomatic groups. "

To znamená, že človek, ktorý nemá žiadne príznaky /je zdravý/ može mať v tele rovnakú vírovú nálož ako človek ktorý je chorý. Tí pozornejší si nájdite vo videu kochove postuláty a skúste sa zamyslieť o čom to vypovedá. Je možné aby mikroorganizmus v rovnakých koncentráciách u niekoho spôsoboval ochorenie a u iného nie? Hlavne keď sa na to pozriete v súvislosti s percentami asymptomatických pozitívnych "prípadov" ktorých je podľa štúdií 50 percent ? Je príčinou ochorenia mikroorganizmus, ktorý v rovnakých množstvách  vraj vyvolá ochorenie len v každom druhom človeku?