"Nie je prostriedok ako sa vyhnúť konečnému kolapsu spôsobeného úverovou expanziou. Alternatívou je iba to, či kríza príde skôr, v dôsledku dobrovoľného upustenia od ďalšej úverovej expanzie, alebo neskôr, ako konečná alebo totálna katastrofa, v dôsledku jej pokračovania. "Ludwig von Mises"

Cyprus

Udalosti na Cypre môžu byť neskôr zaznamenané v knihách histórie ako katalyzátor pádu, storočia budovanej, pyramídovej hry. Mohlo by to byť prirovnávané k udalosti v Sarajeve, ako príčiny vzniku 1. Svetovej vojny, alebo rozpadu Kreditanstalt v roku 1931 ako počiatku veľkej hospodárskej krízy. 

 

Nie je iróniou, že presne 100 rokov po založení FEDu (súkromná banka založená v prospech bankárov) krehký a insolventný fin. systém padá vďaka platobnej neschopnosti párom Cyperských bánk. 

Ale to čo sa deje na Cypre nebude dôvodom kolapsu, len spúšťačom toho, čo bolo nevyhnutné. Existujú iba dva možné výsledky krízy v ktorej sa nachádzame.

1.Buď uvidíme run na banky špekulatívne napákovaných (25-50 násobne), ktorý by viedol k neschopnosti splácaniu dlhu a deflačnému kolapsu. 

2.Prípadne uvidíme začiatok najmasívnejšieho tlačenia meny, aké kedy svet zažil, čo povedie k hyperinflačnej depresii. 

Zdroj:http://goldswitzerland.com/category/egon-von-greyerz-newsletters/