^Back To Top

  • Ekonomika

    Chystá sa konfiškácia hotovosti !

  • Politika

    Kto sponzoroval medzinárodný a národný socializmus?.

  • Sloboda

    Prečo je demokracia zlou formou vlády?

Pochopiť túto konšpiráciu je preto veľmi dôležité aby bolo možné nájsť skutočné východiská.

 ,,Celosvetovo čelíme monolitickému a bezohľadnému spiknutiu, ktoré sa pri rozširovaní svojho vplyvu spolieha na tajné prostriedky, využíva infiltráciu namiesto invázie, podvratnú činnosť namiesto volieb, zastrašovanie miesto slobodnej voľby. Je to systém, ktorý najal obrovské množstvo materiálnych a ľudských prostriedkov, na vytvorenie dobre prepojenej a vysoko efektívnej mašinérie, ktorá kombinuje vojenské, diplomatické, spravodajské, ekonomické, politické a vedecké operácie. Ich príprava prebieha tajne a nezverejňuje sa. Ich chyby sú pochované a v novinách sa o nich nedočítate. Ich odporcovia nie sú ocenení, ale umlčaní. "

J. F. Kennedy


Tieto pamätné slová Kenedyho sú mementom. Svet čelí kolektivistickej totalitnej socialistickej konšpirácii v každej jednej sfére nášho života. Pre lepšie pochopenie uvádzame súhrn videí, ktoré sa týkajú hlavných sfér.


V ekonomike -

 

V školstve - plánované kolektivistické vzdelávanie spolu s psychologickým ovplyvňovaním cez Wundtove tézy, Hegelov dualizmus a behaviorálny výskum.

 

Potravinársky priemysel-


V medicíne, farmceutickom priemysle - 

 

 

V politike - OSN, MMF, ....

 

Treba si uvedomiť v čom je zásadný problém a prečo táto konšpriácia kvitne. Živinami pre kvitnutie tejto konšpirácie "elít" je tzv. kolektivizmus. Ideológie ako fašizmus, národný socializmus, medzinárodný socializmus a dnešný monetárny keynesiánsky socializmus sú založené na rovankej myšlienke a síce dôležitosti skupiny pred jednotlivcom. Je to svorkovité myslenie, kde jednotlivec, jeho slobody a túžby či vlastný rozvoj nemajú miesto. Jednotlivci sú naprogramovaní na to, aby zastávali pevné miesto v rámci svojej svorky a je im psychologicky nadefinované ako sa majú správať. Takýto kolektivistický model je model elitársky. Je to model elít a poddaných, teda starý feudalistický model skyrtý do nového šatu pod rôznymi vzletnými heslami. Pre medzinárodných socialistov to boli heslá o nevykorysťovaní a vládnutí robotníckej triedy a istotách. Pre národných socialistov to rovnako boli istoty a pocit nadradenosti, jedinečnosti ich vlastnej svorky. Kolektivistický model nikde nezmizol, bol tu neustále a z feudálneho zriadenia sa pretransformoval len do inej podoby. Zneužíva čo mu príde pod ruky, zakiaľ v minulosti zneužíval rozpory medzi robotníkmi a vyššou triedou, nacionalizmus, dnes zneužíva už aj otázky životného prostredia, vedu, psychológiu.

Tento model absolútne popiera ľudské slobody a stavia "vyššie dobro" svorky nad jendotlivca a jeho slobodu. Tento systém bez problémov obetuje jednotlivca pre prospeh svorky.

Naproti tomtou stojí systém individualistický, systém ktorý reprezentuje klasický kapitalizmus, voľný trh, republiku, kde je sloboda jednotlivca nadradená nad zákony svorky. Proti tomuto systému stojí centrálne riadené hospodárstvo, silný štát prerastený korporáciami a vláda väčšiny /demokracia/, ktorá nieje nijak limitovaná. 

Nechajme sa poučiť trebárs Ľ. Štúrom a jeho výrokmi na adresu komunizmu, ktoré sa dajú vynikajúco aplikovať na každý kolektivizmus:

(Komunizmus)..."robí zo všetkých ľudí zaťatých egoistov, likviduje akýkoľvek vývin a mení ľudskú spoločnosť na skleník, na dielňu, kde pracujú všetci jednotlivci mechanicky ako stroje."

(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 78)

"Nech by sa akokoľvek komunizmus namáhal a predstieral, že chce ľuďom dopomôcť k ich právam, nič nevie o ľudstve, žalostne ho ponižuje, a keďže lipne na ustanovizniach, ktoré sú nepraktické a neuskutočniteľné, patrí k najdivším výplodom, aké vôbec vzišli z ľudského mozgu."

(Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 78 n.)

 

Preto je dôležité vedieť, že nieje možné nájsť alternatívu v režimoch, ktoré sa oháňajú vyšším dobrom, ktoré chcú zakázať zisk, regulovať/manipulovať/ trh a riadiť celú spoločnosť pod rôznymi peknými utopistickými heslami. Jediná cesta ktorá smeruje k zničeniu tejto kolektivistickej konšpirácie je cez obnovenie slobôd ľudí, totálne obmedzenie štátov cez ústavy a skončenie poklonkovania týmto hierarchickým systémom, kde človek nieje nič iné než obyčajné koliesko v stroji, či číslo v počítači(centrálnom). Rozvoj človeka môže prebiehať len v slobodnej spoločnosti, ktorá rešpektuje práva a slobody každého jedinca.

 

 

Copyright © 2013. RESPUBLICA  Rights Reserved.