^Back To Top

  • Ekonomika

    Chystá sa konfiškácia hotovosti !

  • Politika

    Kto sponzoroval medzinárodný a národný socializmus?.

  • Sloboda

    Prečo je demokracia zlou formou vlády?

príspevok čitateľa: Človek ktorý zažil kubánsky komunistický režim, bráni druhý dodatok!

 

V minulosti som si dopisoval s niekoľkými pamätníkmi komunistického despotizmu, a to, čo som našiel bolo, že väčšina, ak nie všetci prisťahovalci, ktorí skutočne žili v kolektivistickom systéme a odzbrojenej spoločnosti, bojujú tvrdšie v rámci ochrany americkej ústavy, ako polovica ľudí, ktorí sa tu narodili. Existuje veľa nezrelých "detí" v tejto krajine, ktorí nemajú pochopenie v rámci dôsledkov nastúpenej cesty pre našu spoločnosť. Pozerajú sa na veľké vlády ako na svojho opatrovníka, pretože sú príliš leniví alebo ľahostajní, aby sa o seba postarali sami. Pozerajú sa na veľkú vládu ako na svojho ochrancu, pretože sú zbabelí a nemajú žiadnu predstavu o sebaobrane. Pozerajú sa na veľkú vládu ako na útočného psa, za ktorého sa môžu skrývať, keď sa snažia presadiť svoju ideológiu a fanatizmus na nás ostatných. Klaňajú sa veľkej vláde, pretože sa obávajú, že sa stanú "klincom", ktorý vyčnieva. Legitimizujú toto autoritárstvo, pretože nemajú žiadnu česť a zmysel pre zhodnotenie situácie, pokiaľ ide o pojmy skutočnej slobody. 


Títo smutní ale užitoční idioti v našej populácii radi argumentujú v mene štátu, ktorý neustále tvrdí, že pokračujúce obmedzenia našich individuálnych slobôd a ústavných práv sú "pre väčšie dobro" našej spoločnosti ako celku. Trvajú na tom, že aj napriek tomu, že politické opatrenia, ktoré boli zavedené dnes v Spojených štátoch, sú takmer totožné s tými realizovanými v komunistických policajných štátoch, že tentoraz "to bude inak." Tentoraz bude kolektivizmus "vylepšený".

Títo ľudia nemajú absolútne šajn, ako veci fungujú, a dokonca nikdy nebudú mať ani tú snahu, aby sa nechali poučiť od tých, ktorí podobné režimy zažili a sú si veľmi dobre vedomí toho, kde je sever.

Niekotrí ľudia vedia, iní si to museli prežiť, niektorí musia zažiť následky na vlastnej koži. 

Pre všetkých, ktorí sú aspoň trošku inteligentní, vravím: ,, Počúvajte!  Toto je potrebné povedať k obmedzovaniu vlastnenia zbraní a ceste k tyranii ....

 

 zdroj:http://www.zerohedge.com/news/2013-04-09/guest-post-survivor-communist-cuba-defends-2nd-amendment

Copyright © 2013. RESPUBLICA  Rights Reserved.