^Back To Top

  • Ekonomika

    Chystá sa konfiškácia hotovosti !

  • Politika

    Kto sponzoroval medzinárodný a národný socializmus?.

  • Sloboda

    Prečo je demokracia zlou formou vlády?

napísal Stephen Lendman

Teror ako nástroj policajného štátu.

17. apríla mainstreamové médiá priniesli informácie o tom, že Obama a senátor Roger Wicker dostali listy obsahujúce podozrivé látky.
Testovanie ľuďmi z FBI pokačuje. Predbežné správy potvrdzujú ricín. Avšak, kvôli nekonzistentným výsledkom je potrebná ďalšia analýza.


Ricín je jedovatý pri vdýchnutí, vpichnutí alebo požití. Najsmrteľnejší je v prípade vdýchnutia. Ricín je potenciálne smrteľná látka, na ktorú neexistuje žiadny protijed.

Oba zaslané listy mali podobné označenie. Ďalšia správa hovorí aj o tom, že senátor Richard Shelby tiež dostal podozrivý balíček. Časť administratívnej budovy senátu bola prehľadaná.

17. apríla, okolo poludnia národný tlačový úrad FBI zareagoval na hlásenia o podozrivých listoch, ktoré boli doručené, citujem:

,,Druhý list obsahujúci zrnitú látku bol obdržaný skríningovým pracoviskom a predbežne testovaný pozitívne na Ricín. Obálka adresovaná prezidentovi
bola okamžite uvedená do karantény personálom tajnej služby a ustanovilo sa spoločné vyšetrovanie so spoluprácou FBI . "
,,Je dôležité vedieť, že operácie v bielom dome nemali vplyv na výsledky vyšetrovania."
,,Navyše, filtre v druhom vládnom skríningovom zariadení boli predbežne testované na ricín dnes ráno. Pošta z tohto zariadenia je ale aj naďalej testovaná."
"Kedykoľvek sa objaví podozrivý prášok v poštovom zariadení, sú ihneď vykonané testy na mieste. Testy na meiste a iné predbežné testy možu spôsobiť nekonzistentné, nekorešpondujúce výsledky. Vždy keď testy na mieste poukazujú na potencionálnu biologickú hrozbu, materiál je zaslaný do akreditovaných laboratórií na ďalšiu podrobnejšiu analýzu."
,,Len úplná analýza vykonaná v akreditovanom laboratóriu môže spoľahlivo určiť prítomnosť biologickej hrozby napríklad v tomto prípade ricínu. Tieto testy boli započaté a budú trvať od 24 do 48 hodín. Vyšetrovanie týchto listov štále pokračuje a je možné, že sa nájdu ešte ďalšie."


Vyšetrovanie stále prebieha... Senátorka Claire McCaskill povedala, že polícia už má podozrivého. Človek ktorý je podozrivý napísal množstvo listov členom senátu.
Správy naproti tomu hovoria, že už niekoho zatkli. To je ďalší z rozporov.
Čo sa deje pripomína antraxové útoky po jedenástom septembri. 5 ľudí zomrelo. 17 ďalších bolo nakazených. Potom vedúci senátu Tom Daschle a senátor Patrick Leahy dostali listy obsahujúce extrémne vysoké dávky antraxu.

Z tohto aktu bol obvinený domáci terorizmus. Expert na biologické zbrane Steven Hatfill bol neprávom napádaný. Neskôr bol rehabilitovaný.
Bruce Edwards Ivins sa stal hlavným podozrivým. Žiadne dôkazy ho však nespájali s incidentami. V júli 2008 zomrel následkom predávkovania.
Urobil tak po tom, ako sa naučil, čo je to byť štvaný kriminálnik. Mnohé životy boli narušené. Ľudstvo zaplatilo veľkú cenu.
Útoky antraxom zväčšili strach a uľahčili čo nasledovalo. Francis Boyle vysvetlí viac. Bush-ovi úradníci chceli aby prešiel "PATRIOT ACT".

Daschle a Leahy zaň zdvihli ruku. Tento prvý návrh zlikvidoval presumpciu neviny. ,,Z ničoho nič sa objavili tieto antraxové útoky" povedal Boyle
Boli to zbrane super triedy. Špeciálne elektrostatické ošetrenie vytvorilo bilión spór na gram. Jedine vládne laboratórium mohlo niečo také vyprodukovať.

Boyle kontaktoval protiteroristického experta Spike Bowman-a. Stretol ho skôr na konferencii na univerzite práva v Michigane. Bowman mu povedal, že FBI na tomto pracovala vo fort Detrick. 
Každý pobočka pentagonu je zastúpená svojimi 7800 vojenskými, civilnými a federálnymi zamestnancami. 4 agentúry sú zastúpené:
Department of Homeland Security, ministerstvo poľnohospodárstva, ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb a ministerstvo obrany.
Ich laboratóriá vykonávajú rôzne výskumné projekty. Antraxové útoky po jedenástom septembri pochádzali z vojenskej úrovne. Následné správy to potvrdili.
V máji 2002, New Scientist píše:

,, Sekvencie DNA antraxu poslané poštou USA v roku 2001 boli odhalené a potvrdzujú podozrenia, že baktérie pôvodne pochádzali z laboratórií americkej armády."

Údaje sú publikované za použitia "krycích mien pre referenčné kmene s ktorými bol porovnávaný kmeň z útokov pojedenástom septembri."

,,New Sciencist môže odhaliť, že dva referenčné kmene sa javia ako totožné s kmeňom, ktorý bol použitý pri útokoch, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o kmeň ktorý vznikol v "US Army Medical Research Institute for Infectious Diseases v pevnosti Detrick /USAMRIID/, Maryland.

Po tom čo Boyle o tomto informoval Bowmana, predstavitelia FBI prikázali zničiť databázu antraxových kultúr - AMES.
Boyle tento počin nazval nehoráznym zničením dôkazov, pretože to znamená, že už neexistuje žiaden spôsob ako zistiť, ktorý kmeň bol komu zaslaný
na vytvorenie silnejšieho plemena antraxu použitého pri útokoch. Genetické dôkazy totižto smerovali priamo k tajnému ale vládou podporovanému programu biologickej vojny, ktorý bol nelegálny a trestný.
Zatajovanie a zakrývanie sa stalo oficiálnou politikou. Boyle neskôr pochopil, že Bowman bol ten istý FBI agent ktorý sabotoval FISA prístup k počítaču
Zacharius-a Moussaoui-a, pričom ten obsahoval informácie ktoré by umožnili preventívne zasiahnuť proti útokom na dvojičky a Pentagon.
Bowman bol neskôr vyznamnený. Patriot ACT prešiel drvivou väčšinou. Iné zákony policajného štátu nasledovali.

Všetko čo sa stalo bolo vopred naplánované. Boyle tvrdí, že represívne zákony sú plynulým prechodom k vojenskej diktatúre. Bush, Cheney a iní vysokí
vládni úradníci vedeli, že príde teroristický útok, oni chceli vojnu a chceli policajný štát... Všetky prvky na vojnu v Afganistane tam už boli, dokonca aj vojenská sila v zálive... V atlantiku, v stredomorí, v arabskom oceáne pred 11.9.2001.

Ďalšie agresívne a priame vojny nasledovali. Ďalšie sú v pláne. Represívne zákony policajného štátu rozvrátili ústavné slobody. Obama má zrejme viac za lubom. Bude plne využívať výhodu z bostonských bombových útokov. Vyšetrovatelia tvrdia, že majú podozrivého.Údajne má tmavšiu farbu pleti.
Bezpečnostné video údajne ukazuje muža, ktorý ukladá tašku blízko miesta, kde nastala explózia. Úrady tvrdia, že veľmi pokročili vo vyšetrovaní.
Počuli sme tieto typy správ už aj predtým. Naničhodníci z médií šíria strach, opakujú oficiálne lži, nevinní ľudia sú nálepkovaní, očieňovaní. Súd verejnej mienky ich odsúdi. Obvinenia nasledujú.... Vinníci zostávajú nepotrestaní. Globálne vojny pokračujú. Nové sú naplánované...
Prísnejšie zákony policajného štátu sú odhlasované... Dnes je snáď najnebezpečnejšia doba v celých ľudských dejinách...
čo sa deje by malo vystrašiť každého.. Bostonské útoky sú však veľmi podozrivé. Videli sme takéto obrázky už predtým, všetko naznačuje, že je v tom zapletený štátom sponzorovaný terorizmus. Nebude prekvapením, keď toto tvrdenie neskôr potvrdia aj dôkazy.

Darebáci z médií len šíria oblaky strachu, aby nám zatemnili zdravý rozum. Ľudia prijímajú to, čomu by mali odporovať!
Amerika smeruje k plnohodnotnej tyranii! Obama to pravdepodobne takto aj plánoval. Vedú vojnu proti ľudstvu, tá môže skončiť aj našim zničením..


zdroj: http://sjlendman.blogspot.sk/2013/04/post-boston-bombings-fear-mongering.html

Copyright © 2013. RESPUBLICA  Rights Reserved.