^Back To Top

  • Ekonomika

    Chystá sa konfiškácia hotovosti !

  • Politika

    Kto sponzoroval medzinárodný a národný socializmus?.

  • Sloboda

    Prečo je demokracia zlou formou vlády?


napísal Todd Keister

Neúprosné útoky na americký kapitalizmus neustále pokračujú. Tento víkend sa takýto útok odohral na stránkach Wall Street Journal, Market Watch.
Publicista Paul B. Farrell napísal stĺpec nazvaný : ,, Kapitalizmus zabíja našu morálku, aj našu budúcnosť."
Nielenže tento článok postráda akúkoľvek logiku, ale demonštruje šokujúcu neznalosť ekonomiky a tiež charakteru ekonomiky USA.

Článok začína s predvídateľnými atakmi proti bohatým a kritikou skutočnosti, že sa za posledných 12 rokov štvornásobne zvýšil počet miliardárov na svete .
Evidentne pán Farrell nechápe, že množstvo peňazí na svete nieje konečné, lebo zakaždým keď zarobíte dolár a vložíte ho do banky neznamná to, že
bude tento dolár chýbať niekomu inému.
Nikto na svete nieje chudobný z dôvodu, že je niekto iný bohatý!

Pán Farrell nám ďalej píše : ,, Pre zvyšok sveta kapitalizmus nefunguje, miliarda ľudí žije z menej ako 2 dolárov na deň."

Zprvoti treba povedať, že "zvyšok sveta" nežije v kapitalistickej spoločnosti, v podstate ani my v USA nežijeme v kapitalizme, ale o tom si porozprávame až neskôr. Čo sa týka tej miliardy žijúcej z menej ako dvoch dolárov na deň, tak tí žijú v socialistcikých krajinách ako je Čína, Severná Kórea, Kuba alebo majú štátom riadené ekonomiky ako Mexiko alebo India. Mnoho z týchto chudobných ľudí žije v nefunkčných afrických diktatúrach alebo v dažďových pralesoch južnej Ameriky. Dôvod prečo sú títo ľudia chudobní sú ich vlastné vlády, nieje to z dôvodu žeby ich chamtiví bohatí ľudia okrádali.

Zvyšok článku pána Farrella je venovaný blábolu, ktorý šíri harwardský filozof Michael Sandel, ktorý tvrdí, že kapitalizmus podkopáva americké hodnoty.

Sandel píše:,, Bez toho aby si to uvedomili, Američania sa posunuli z trhového hospodárstva do úlohy trhovej spoločnosti, kde je úplne všetko na predaj...
Je to spôsob života kde sa trhové ceny dostali do všetkých odvetví života a niekedy vytláčajú alebo rozbíjajú dôležité životné mravné hodnoty."

Čo Farrell a Sandel nedokázali rozpoznať je, že všetky hodnoty sú trhové hodnoty. Či sa to niekomu páči alebo nie, všetko okolo slobodného človeka je
obchodované, hodnota za hodnotu. V ekonomike vymieňame peniaze za služby alebo veci, ktoré chceme, napr. peniaze za kvety alebo účes.
V sociálnych vzťahoch vymieňame/obchodujeme rešpekt, obdiv, priateľstvo, a lásku za veci, ktoré si vážime na iných napr. zásadovosť, čestnosť, láskavosť,
zručnosť, trpezlivosť, spoľahlivosť, vernosť atď...

V článku sa nikde nepíše presne o "hodnotách" čo sú na predaj a ktoré by sa predávať nemali.
Nachádza sa tam len táto veta: ,, Naše nové dominantné kapitalistické zmýšľanie, vytláča hodnoty netrhového charakteru, ktoré sú hodné nášho záujmu. "

Farrell cituje Sandelovu hlavnú myšlienku takto:
,, Dobré veci v živote sú degradované ak sa obrátia na komodity. Takže sa treba rozhodnúť kde patrí trh a kde by sa mal trh držať opodiaľ, musíme sa rozhodnúť ako oceniť, zdravie, vzdelanie, rodinný život, prírodu, umenie, občianske povinnosti atď. Toto sú morálne a politické otázky, nie ekonomické."

Takže ako vidíte, kolektivistická mentalita sa tu prejavila v plnom svetle. "MY" sa absolútne nemusíme rozhodovať, ako čokoľvek oceníme. Ja sa môžem rozhodnúť sám za seba, ako čo ocením a profesor Sandel to môže urobiť za seba tiež sám.
Toto nieje len podstata kapitalizmu ale je to podstata ľudskej slobody!!!

Farrell opakuje Sandelovu úplne nesprávne pojatie ekonomiky.

,, Trhová ekonomika je prostriedok na organizovanie produktívnej činnosti. Trhová spoločnosť je spôsob života v ktorom trhové hodnoty prenikli do každého aspektu ľudského snaženia. Je to miesto kde sociálne vzťahy sú vytvárané podľa obrazu trhu."

Trhová ekonomika nieje prostriedok na organizovanie produkcie, autoritárska vláda, plánovaná a kontrolovaná ekonomika, regulácie a podvodné dane sú nástrojom na organizovanie produkcie. Ekonomika nieje len štúdium podnikania, trhov a menových záležitostí ale taktiež je o rozhodovaní jednotlivcov.
Kalkulácie rizika a zisku sú vykonávané nielen vo finančných rozhodnutiach ale v každom druhu sociálnych situácií, keď sa rozhodujete koho si zvolíte za priateľa, koho pozvete na rande alebo s kým sa zosobášite.

Čo ale Farrell a prof. Sandel najviac prehliadajú je, že USA nemajú kapitalistickú ekonomiku voľného trhu.
Sandel píše: ,, Finančná kríza vrhla viac než pochybnosti na schopnosť trhu prerozdeliť riziko efektívne."

Prezident Obama a jeho intrigy boli veľmi dobre použiteľné v roku 2008 počas finančnej krízy, keď obvinil kapitalizmus a zväčšil tak svoj vplyv na národné hospodárstvo. Každý, kto sa zaujíma o krízu a študuje tento problém vie, že kríza bola vytvorená vládnymi zásahmi do hypotekárneho trhu.
Naši federálni páni diktujú každý aspekt našej ekonomiky od toho, ako majú byť vyrábané autá, akú veľkú nádrž budú mať, aké platy dostanú robotníci, kto bude vyrazený a kto bude prijatý do práce, koľko záchodov musí byť po ruke na pracovníka, koľko hodín môžete pracovať, kde môžu byť vybudované výrobné zariadenia, aké materiály môžu byť použité a od koho sa môžu kúpiť, ktorý priemysel dostane daňové úľavy a vládne pôžičky, až po to, koľko vody môžu použiť naše toalety a sprchy.
Rusi ktorí vytvorili prvý socialistický štát a trpeli pod jeho tyraniou 7 desaťročí ihneď spoznajú socializmus, keď ho vidia.
/poz.- respublica Rusi nevytvorili socialsitický štát, bol to niekto iný - odporúčané video - prof. Sutton - bolševická revoluce, Youtube /

Noviny Pravda bývalý oficiálny hovorca sovietskeho režimu napísali v roku 2009 toto: ,,Americký zostup do marxizmu sa deje závratnou rýchlosťou"

Teraz podľa Sandela našej krajine dominuje "kapitalistické zmýšľanie". Ak Američania majú tak kapitalistický postoj ako potom Sandel vysvetlí posledné dve prezidentské voľby, kde Barack Obama sľúbil že bude rozširovať bohatstvo všade okolo a prinúti ropné spoločnosti ako EXXON zaplatiť daň z ich neočakávaných ziskov a peniaze z toho použije na pomoc rodinám s platením za raketovo narastatajúce ceny energie, či iné účty. Ako Sandel vysvetlí
existenciu ministerstva práce, národného výboru pre pracovné vzťahy, OSHA, EPA, atĎ. atď... a ďalšie stovky iných štátnych, federálnych a lokálnych inštitúcií ktoré majú mikromanažovať každý aspekt našej ekonomiky?

Čo kolektivisti ako pán Farrell a prof. Sandel skutočne hovoria keď obviňujú kapitalizmus je, že sloboda jednotlivca je nemorálna vec. Oni veria že všetko
je doménou štátu dokonca aj to aby štát za nás rozhodol, čo je morálne. Veria, že vy nemáte právo si zachovať svoje vlastné morálne hodnoty.
Hovoria - "MY rozhodneme", a tým "MY" myslia štát.

Ekonomika a politická sloboda sú neoddeliteľné veci. Právo na slobodu prejavu a súd s porotou majú len malú hodnotu pre niekoho, komu bolo prikázané robiť to či hento alebo ktoré produkty si môže kúpiť. Slovo kapitalizmus neexistovalo keď boli USA založené v roku 1776 vtedy to jednoducho volali "Sloboda".
Pojem kapitalizmus je pre autoritárskych kolektivistov len pejoratívny termín pre slobodu. Prof. Sandel vie, že Amerika nemá voľno trhovú spoločnosť a neobhajuje len totálnu štátnu kontrolu hospodárstva, ale aj presvedčenie občanov, ktorí sú ochotní byť otrokmi štátu a podľa zákona sa chcú nazývať už len "MY".

Otcovia zakladatelia nám odkázali najvýznamnejšiu spoločnost v dejinách ľudstva, nie preto, aby sme boli prosperujúcimi a silnými, ale preto, aby sme boli slobodnými. Prosperita a moc boli iba výsledkom ľudského potenciálu, ktorý bol prvý krát prepustený z okov a odviedol ľudstvo od tisícročí ochorení, ignorancie, a vyčerpávajúcich útrapách so živobitím k elektrine, vnútorných inštalácií, transplantáciám a vesmírnym letom za menej ako 200 rokov.

"MY" nikdy nebudú rozhodovať o tom, aké sú moje hodnoty a ja svoje hodnoty nemám záujem diktovať iným . Prajem si jedine vidieť ako sa Amerike vráti jediná hodnota v ktorej sa všetci poctiví muži a ženy zhodnú a tou je sloboda!!!!

Zdroj: http://www.americanthinker.com/2013/05/condemning_capitalism_and_freedom.html

Copyright © 2013. RESPUBLICA  Rights Reserved.