^Back To Top

  • Ekonomika

    Chystá sa konfiškácia hotovosti !

  • Politika

    Kto sponzoroval medzinárodný a národný socializmus?.

  • Sloboda

    Prečo je demokracia zlou formou vlády?

Posledná búrka v pohári vody sa odohrala  pri poškodení pomníka V. Biľaka v Krajnej Bystrej. "Umelci" sa na ňom odbavili v podobe červenej farby, ako ukážkoví "demokrati", čím zároveň pošpinili demokraciu a jej hodnoty, keďže išlo o pomník na prenajatom pozemku a financovaný zo súkromných peňazí. Môžeme to nazvať primitívnym vandalizmom, poškodzovaním cudzej veci, nedemokratickým konaním za účelom zvýraznenia sa, len nie uvedomelým postojom a kritikou tohoto neboštíka a boľševika, ktorý zastával posty ako ideológ normalizácie(rozumej okupácie), od roku 1954 do roku 1989 bol členom výboru ÚV KSČ, 1968-88 zase prvým tajomníkom ÚV KSS. Tento komunista bol ukážkou výroku Lenina o "užitočných idiotoch" v politike a nech už má o ňom ktokoľvek akúkoľvek mienku, je vecou obce a miestnych občanov-rodákov, ako sa k nemu postavili v rámci spomienky na tohoto komunistu. Ak má takto vyzerať sloboda, ako prezentovali spomínaní "umelci"-šovinisti, potom sme sa z totality ďaleko nepohli, ani na jednej, ani na druhej strane. Súdruh Hrdlička(predseda KSS) perlí o nutnosti normalizácie v roku 1968, kým akýsi samozvanci prídu poliať pomník komunistu. V časoch normalizácie boli ľudia zatváraní aj za názor, dnes sú primitívne vandalizmy vyzdvihované na piedestál demokratického prejavu, pričom obe strany prezentujú neúctu tak k slobode prejavu, ako aj ku skutočnej demokracii(jej hodnotám), čím zase raz, za hlasného prispenia médií, rozdeľujú spoločnosť, dehonestujú slobodu a ukazujú pravú tvár dnešnej, politicky korektnej "demokracie". 

Všetky triky veriteľov tlačiacich na dlžníkov zachovávajú vynaliezavosť obsluhy pôžičiek ako pokračovanie finančných podvodov. Niekedy je analógia najlepším spôsobom zhrnutia situácie. Napríklad, grécka dlhová kríza je veľmi podobná hypotekárnej kríze z rokov 2007-08.  Ako si možno spomínate, inštalatéri zarábajúci 25tis./USD ročne dostali hypotekárne pôžičky vo výške 500tis./USD na nákup luxusných domov počas hypotekárneho boomu. Žiadatelia sa tu a tam vyhli podmienkam príjmov, ohľadom bonity a veritelia žali obrovské zisky predávaním hypoték, pričom sa tešili ignorovaniu obozretných schvaľovacích štandardov s označením low-risk(nízke riziko) na hypotéky, pretože boli rýchlo predané dôverčivým investorom.  Banka poskytne peniaze na transakcie a režijné poplatky, pričom riziko zlyhania prejde na investorov, ktorí uverili podvodu pôžičiek s "nízkym rizikom“.  Pôžička bola už z podstaty nerozvážna a riskantná, pretože dlžník nebol spôsobilý na pôžičku v takom rozsahu. Ale keďže riziko bolo prenesené na iných, banky ignorovali 100%-nú pravdepodobnosť zlyhania a odliali si zisky vopred.  Grécko bolo subprime(s nižším kreditom) dlžníkom, ale jeho členstvo v Eurozóne dalo jeho bankám možnosť čerpať úvery s hodnotiacim kreditom napr. Nemecka.

Číst dál...

Jste marod? A nechcete polykat chemii? Smůla. Odteď se totiž jen velmi těžko dostanete k relevantním informacím o alternativní přírodní léčbě. Evropští byrokrati nám zakázali podobné informace šířit. Šli tak na ruku lobbystům. Už tak dost bohaté farmaceutické firmy chtějí větší a větší zisky a zdražování léků jim nestačí. Potřebují prostě všechny marody pro sebe.

„Naše internetové stránky právě procházejí drastickými změnami, vynucenými nařízením Evropského parlamentu a rady Evropského společenství (ES) č.1924/2006, které vstoupilo v platnost dnem 14. prosince. Na jeho základě již nesmíme zákazníkům poskytovat informace o účincích peruánských bylin a o jejich blahodárném vlivu na organizmus. Všechny tyto informace musíme ze stránek odstranit, což také postupně činíme, protože už chodí první kontroly…“ uvádí na svém webu zavedený jablonecký výrobce přírodních léčiv Uncaria ČR.

EU legislativa zavedla pro léčivé rostliny nepřiměřenou regulaci. Došlo k jejich vyjmutí z režimu potravin a odsunutí do vysoce omezujícího režimu, který byl šitý na míru pro průmyslové léky. Zakazuje užívat u potravin tvrzení, která by naznačovala jejich vliv na zdraví, s výjimkou tvrzení, která budou schválena Evropskou komisí.

Číst dál...

Uvidíme, či voľba občanov v Grécku bude vypočutá a grécki socialisti v Syrize odmietnu diktát socialistov v Bruseli a ešte úsmevnejšie bude sledovať, ako bude náš súdruh domáci perliť(ako vždy, keď verejne otvorí ústa) od červeného stolca a ešte k tomu vyhlasovať referendum(o odpustení dlhu). Škoda, že si naňho nespomenul, keď hlasoval aj so súdružkou uzmierenou Z-radičovou o zárukách(EFSF). 

Pre tých, ktorí zabudli, resp. zaspali dobu:

http://openiazoch.zoznam.sk/cl/112280/Vlada-padla-euroval-nepresiel

http://zahranicni.ihned.cz/c1-53185640-slovaci-podpori-euroval-fico-se-dohodl-s-koalici-v-breznu-je-ale-cekaji-nove-volby

http://www.sme.sk/c/7622470/fico-sa-zmieril-s-radicovou-podali-si-ruky-a-odpustili.html

Ruka ruku myje, centralizmus napreduje. Fico šéfuje Slovensku, cyklista odpedáloval zo slov. politiky na čele s "trhovým" hospodárom plnej špajze, Ivanom Miklošom a Richard Sulík, sťa "liberál", si hovie v ním nenávidenom Bruseli, aby tak pomohol podporiť "trhové" hospodárstvo v EÚ. Viac cynizmu a výsmechu hodnotám, ideám a vlastným postojom snáď ani nejde preukázať...

Číst dál...

Vzhľadom na večné nedorozumenia, čo je štát, čo je korupcia, ako s ňou súvisia regulácie, daňová politika(záťaž), centrálne zásahy do hospodárstva, ekonomiky a meny, som sa rozhodol napísať niekoľko slov k súčasnému stavu v rámci SR a EÚ.

Každý byrokratický aparát potrebuje k svojej existencii životne dôležitú zložku zvanú dane. Tieto dane musia byť, pochopiteľne, z výrobnej sféry, prípadne zo sféry služieb a hlavne, nesmú pochádzať z deficitného míňania, ak má štát(oligarchia+byrokratický aparát) prežiť bez toho, aby zruinoval svojich vlastných občanov(poddaných). Rozoberme si základné prvky byrokratického aparátu na Slovensku, jeho veľkosť a efektivitu.

Začnime byrokratmi, štátnymi úradníkmi a ich zastúpením v SR:

Slovensku patrí druhé miesto v počte úradníkov, viac ich má už len Luxembursko. Podľa údajov za rok 2013 sme ich v prepočte na tisíc obyvateľov mali až 37. Vo vyššom pomere ich v Európe eviduje len Luxembursko. V rebríčku sme predbehli dokonca aj takých byrokratických šampiónov, akými sú Grécko či Francúzsko. Vyplýva to z prieskumu, ktorý zverejnila Medzinárodná organizácia práce. Ide o špecializovanú agentúru OSN, zaoberajúcu sa prácou. Zdroj: http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/v-byrokracii-sme-sa-dostali-k-spicke-642589

Číst dál...

Referendum sa uskutoční 7. februára a bude mať 3 otázky:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Tiež si pozrite tieto odkazy:

www.rodovescitlivovanie.wordpress.com

www.hlavnespravy.sk/skandalozna-sexualna-vychova-deti-vo-svajciarsku-vyvolala-vzburu-rodicov-vybojovali-si-referendum/215375

http://rutube.ru/video/3a37d223c324f423661cd5fae19bbc61/

Vyjadrenie moderátora,

   je smutné sledovať dualizmus in media res, prezentovaný médiami, ako typickú dualistickú hantírku v známom tieni divide et impera(rozdeľuj a panuj).  Zo samozvaných "liberálov" sa tu stávajú nekritickí oportunisti na menšinovej téme, sklzávajúcej do treťosektorovej agendy typu "Soros company a spol.", ktorá sa stáva ukážkovým neo-liberálnym extrémizmom, odopierajúcim slobody, práva a zodpovednosť rodičov skrz štátnu indoktrináciu, už nielen v oblasti vzdelávania, ale aj v otázkach výchovy a hodnôt. Je otázne, čo má toto spoločné s liberalizmom a jeho hodnotami, ak dokonca táto malá skupinka ľudí nemá najmenší problém skrz štát nariaďovať, čo a ako sa bude vzdelávať, bez najmenšieho zreteľa na názor rodičov, ich práva rozhodnúť sa, či áno alebo nie a bez psychologických dopadov na takto ovplyvňované deti v útlom detstve. Tu sa ešte raz žiada odkaz na toto odborné stanovisko: https://rodovescitlivovanie.wordpress.com/ ako aj tento článok a stanovisko rodičov vo Švajčiarsku: http://www.hlavnespravy.sk/skandalozna-sexualna-vychova-deti-vo-svajciarsku-vyvolala-vzburu-rodicov-vybojovali-si-referendum/215375 

Na druhej strane stojí v rámci spomenutého dualizmu cirkev, najviac vyčnieva práve tá cirkev, ktorej zamestnanci a jej chod stoja štát cca 21,5 milióna Eur zo štátneho rozpočtu(daní všetkých občanov), celkovo takto štát financuje cirkvi sumou cca 37,5 milióna Eur ročne. Práve táto cirkev, ktorá mala už v minulosti a má dodnes problém očistiť sa od pedofilných kňazov, je prísne chierarchickou inštitúciou mužov, hoci jej hlavný pilier hovorí niečo iné, "nábo-ženstvo", jej zamestnanci(kňazi) nesmú byť v manželskom zväzku, nesmú mať potomkov, ľavobočkovia sa nepočítajú, ide parazitovať na téme rodín a rodinných hodnôt, akoby ona bola hlavnou, hybnou silou rodiny, rodinných a spoločenských hodnôt. 

Vzhľadom na tento klasický, dualistický koncept by to chcelo nadhľad a prehodnotenie postoja, tak voči  radikálnym snahám sexuálnej menšiny, uplatňovaných skrz štát, ako aj postavenia cirkvi v danom štáte a morálneho statusu, min. pri týchto otázkach. 

Pri mierne rozšírenom pohľade na uvedené veci, môj osobný postoj je jasný, referendum v rámci vyššie uvedených troch otázok podporujem a vyjadrím sa trikrát áno. Do budúcna by som očakával a rád podporil ďalšie referendum, o odluke cirkvi od štátu. Nemyslím si, že k hodnotovému uvedomeniu potrebujem cirkevné dogmy, ako ani k sexuálnej výchove homosexuálnu a inú loby. 

 

 

Copyright © 2013. RESPUBLICA  Rights Reserved.