^Back To Top

  • Ekonomika

    Chystá sa konfiškácia hotovosti !

  • Politika

    Kto sponzoroval medzinárodný a národný socializmus?.

  • Sloboda

    Prečo je demokracia zlou formou vlády?

Tieto sviatky nás televízia začala bombardovať reklamou “DOBRÉ SPRÁVY”. Vysvetľujú, ako sa máme dobre. Obstarávateľ, Úrad vlády, takto na Vianoce poslal balíček za 600 tisíc eur na konto privátneho média.

Osobne si nepamätám bývalý režim, ktorý bol preslávený svojou všade prítomnou propagandou, potemkinovskými dedinami, naplnenými päťročnými plánmi a spartakiádami.  Na druhej strane niečo veľmi podobné je momentálne možné sledovať v naších televíziách a rádiách, ale tentoraz pod kuratelou propagandy EÚ fondov a jednotlivých ministerstiev.

Číst dál...

Priemerný počet zavraždených pri streľbe, ktorú zastavila polícia: 14,3

Priemerný počet zavraždených pri streľbe, ktorú zastavili civilisti: 2,3

 

Zachráňte životy.

Nechajte civilistom zbrane.

Číst dál...

„Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“

Čl. 32 Ústavy Slovenskej republiky

 

 

Dňa 18.11.2015 bol Európskou komisiou (EK) – nikým nevoleným orgánom, predložený návrh novely smernice č. 91/477/EEC o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Mnoho ľudí si túto skutočnosť nevšimlo. Ide však o zásadný krok EÚ smerom k občanom všetkých členských štátov a útok na ich základné práva a slobody. 

 

EK sa netají tým, že primárnym cieľom novej legislatívy je odzbrojenie občanov EÚ a zákaz legálnej držby samonabíjacích zbraní. Návrh však:

 

 

Vôbec nerieši problém na ktorý sa odvoláva.

EK tvrdí, že dôvodom návrhu po útokoch v Paríži je riešenie problému terorizmu. Nie je to pravda. Útoky spáchali občania Francúzka a Belgicka nelegálne držanými zbraňami, ktoré získali na čiernom trhu od belgických priekupníkov. Prečo teda chce EÚ vziať legálne zbrane bezúhonným občanom, ktorí sú pravidelne preverovaní políciou a sú podrobovaní kontrole odbornej, zdravotnej a psychickej spôsobilosti? Prečo chce odzbrojiť ľudí, ktorí dodržiavajú zákony? Tu nejde o boj proti terorizmu!

Číst dál...

Vzhľadom na dnešný dátum a súčasný stav(systémové zriadenie), v ktorom je zvyk železnou košeľou(oponou?), bolo by vhodné pripomenúť si niekoľko deklaratórnych vyjadrení v opozite s reálnym stavom, keďže zastupiteľská diktatúra(demokracia) s tichým súhlasom občanov prejavuje svoje centralistické prvky po vzore tej predchádzajúcej diktatúry proletariátu. Ako vždy, stále ide len o moc(slobodu a zodpovednosť) a peniaze s ňou spojené.

Ak sa dnes nachádzajú súdruhovia na rôznych akadémiach, na postoch poradcov, v dozorných radách, v politike, večne platení z verejných prostriedkov(daní, v prvom rade daní produktívnych občanov, podnikateľov a ich zamestnancov, nepoberajúcich žiadne dotácie v podobe štátnych diskriminačných a netrhových stimulov alebo eurofondov), potom by si títo páni mohli položiť aspoň jednu otázku. Prečo majú neprestajné nutkanie tvrdiť, že kapitalizmus zlyhal? Veď ak by kapitalizmus bol zriadením, ktoré je tu dnes zavedené medzi občanmi, tak by nebolo možné mať daňové a odvodové zaťaženie v podobe 49%(toto je ešte veľmi optimistické číslo, často používané v parlamente alebo inými "odborníkmi"), v skutočnosti by toto číslo malo byť o dosť vyššie a to až 60%(http://eic.eu/clanky/9). V štátnej správe by predsa nemohlo pracovať vyše 40 zamestnancov(úradníckych byrokratov) na 1000 obyvateľov, v kapitalizme by slovenský občan len ťažko mohol bez vlastného vedomia a súhlasu "vlastniť" 7800Eur dlh, spôsobený štátnym míňaním a riadením verejných financií, štát by nepotreboval preberať cudziu menu, pri ktorej maachstrichtské kritéria nedodržiavali už v čase nášho splnenia a následného prijímania SR do Eurozóny samotní zakladatelia.

ECB funguje ako manipulátor na trhoch s úrokovými mierami, Trojka(MMF, Eurokomisia, ECB) ako vymenovaný výpalník bez mandátu(poverenia od občanov). Áno, Grécko ako štát podvádzalo. Potom stačí zodpovedať jednoduchú otázku, kto dnes v EÚ nepodvádza? Pomôžeme si citátmi na slovo vzatým súdruhom z Bruselu, J.-C. Junckerom: 

Číst dál...

Copyright © 2013. RESPUBLICA  Rights Reserved.