^Back To Top

  • Ekonomika

    Chystá sa konfiškácia hotovosti !

  • Politika

    Kto sponzoroval medzinárodný a národný socializmus?.

  • Sloboda

    Prečo je demokracia zlou formou vlády?

Stali jsme se snad nakonec tak nízkými a ubohými, že nám nemůže se zbraní býti důvěřováno? Jsou-li zde tyto zbraně skutečně ku naší obraně, čí ruce jsou důvěryhodnější a povolanější k jejich držení, než naše vlastní?

Patrick Henry

Mírná povaha slušného člověka láká rváče; na druhé straně zbraně ho stejně jako zákony zastrašují a drží v patřičném respektu, a jsou zárukou pořádku stejně jako majetku.

Thomas Paine - filozof americké revoluce

Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat.

Benjamin Franklin

Zákony, které zakazují nošení zbraní, jsou takové povahy, že odzbrojí pouze ty, kteří nejsou odhodláni ani nakloněni páchání zločinů...Takové zákony činí věci horšími pro napadeného a snadnějšími pro útočníka, slouží spíše ku podpoře než k zabránění vraždám, neboť neozbrojený člověk může být napaden s větší sebedůvěrou než ozbrojený.

Thomas Jefferson - zakladatel a třetí prezident USA

K zachování svobody je nezbytné, aby lidé vždy měli zbraně, a také aby se učili, zejména v mládí, jak je používat…

Richard Henry Lee - jeden ze zakladatelů USA

Svobodní lidé by nejen měli být ozbrojeni a disciplinovaní, ale měli by mít dostatek zbraní a munice, aby uhájili svou nezávislost před kýmkoliv, kdo by je chtěl utlačovat - včetně jejich vlastní vlády.

George Washington

Neozbrojený člověk může před zlem pouze utéct, ale zlo nelze přemoci útěkem.

plukovník Jeff Cooper

Kde není jiné možnosti, leč zbabělost nebo násilí, radím sáhnout k násilí.

Mahátmá Gándhí

I když násilí v obraně vždy bude v očích lidí pevných zásad smutnou nezbytností, mnohem horší by bylo, kdyby pachatelé zla vládli spravedlivým.

sv. Augustin - r.354-430

Kdyby byly zbraně postaveny mimo zákon, měli by je jen ti, kteří se mimo zákon pohybují.

neznámý autor

Ti, kdož překovají své meče v radlice, budou orat pro ty, co to neudělají.

neznámý autor

Kontrola zbraní není o zbraních, ale o kontrole.

neznámý autor

Způsobují-li zbraně zločinnost, k čemu je vlastně má policie?

neznámý autor

Němci, kteří chtějí používat zbraně, by měli vstoupit do SA nebo SS - obyčejní občané zbraně nepotřebují, protože v jejich rukou státu k ničemu nejsou.

H. Himmler

Tento rok se zapíše do historie. Vůbec poprvé zavedl civilizovaný národ úplnou registraci zbraní. Naše ulice budou bezpečnější, naše policie efektivnější a celý svět nás bude následovat vstříc budoucnosti!

Adolf Hitler, 1935

Veškerá politická moc pochází z hlavně pušky. Veškerými zbraněmi musí vládnout komunistická strana, aby takto žádné zbraně nemohly nikdy být použity k vládnutí straně.

Mao C´Tung

Kdyby v Africe postkoloniálního vývoje dostali od zapadního světa svobod chtiví lidé zbraně, tak jako je dostali ti opačného smýšlení od světa východního, tamní války by nemusely trvat 30 40 let, ale 3 4 měsíce. Problémy černého kontinentu jak je známe dnes, by neexistovaly.

neznámý autor

A čím by s námi asi tak bojovali, propiskami? MY máme zbraně!

Robert Mugabe, 2008

Pokud opozice složí zbraně, dobrá. Pokud ne, odzbrojíme ji sami.

Stalin

Jeden člověk s puškou je schopen kontrolovat sto neozbrojených...provádějte plošné prohlídky a za nalezené zbraně popravujte.

Vladimir Iljič Lenin

zdroj: http://cs.wikiquote.org/wiki/Zbran%C4%9B 

 

 

Copyright © 2013. RESPUBLICA  Rights Reserved.