^Back To Top

  • Ekonomika

    Chystá sa konfiškácia hotovosti !

  • Politika

    Kto sponzoroval medzinárodný a národný socializmus?.

  • Sloboda

    Prečo je demokracia zlou formou vlády?

Spasiteľ ekonomiky a obdivovateľ fašizmu.


V súčasnosti prebieha pro-centrálne bankársky a pro intervenčne zameraná kampaň západných médií, ktorá sa čiastočne opiera o falzifikáciu ekonomickej histórie a čiastočne o nekvalitnú ekonomickú teóriu.
Itervencionizmus bol málokedy intenzívnejší ako dnes, avšak v histórii sa tak už stalo.
Naposledny bol intervencionizmus silnejší pod správou F.D. Roosevelta V USA, Hitlera, Musoliniho,
Franka a Stalina v Európe.Naozaj, Roosevelt bol tajným obdivovateľom Mussoliniho. Raz dokonca povedal:,, Mussolini je obdivuhodný,
som hlboko očarený tým čo dosiahol."Bola to vzájomne sa obdivujúca spoločnosť. Mussolini tak ako Hitler tiež vyjadrili
obdiv k Roosveltovi a jeho usmerňovaniu ekonomiky. Mussolini poznamenal v súvislosti
s Rooseveltovými ekonomickými východiskami:
,,/Rooseveltov/Princíp že ekonomika sa nemá ďalej spravovať svojimi vlastnými prostriedkami
ale do hry má vstúpiť aj štát pripomína fašizmus... Bezpochyby, duch v ktorom sa nesie táto
zmena sa podobá tomu fašistickému."

Mussolini mal v tomto neuveriteľnú pravdu. ,,Völkische Beobachter”, noviny vtedajšej
nemeckej nacistickej propagandy napísali o Rooseveltovom preberaní národne socialistických
myšlienkových základov v ekonomických a sociálnych otázkach, o vývoji k autoritatívnemu štátu
založenému na potrebe, že spoločenské dobro musí byť nadradené individuálnemu záujmu.

Reportáž publikovaná ,,National Recovery Administration" priemyselná kartelizácia byrokracie v
"NEW DEAL" tvrdí:

,,Fašistické princípy sú veľmi príbuzné s tými, ktoré sme vyvíjali tu v Amerike."

Samozrejme Roosevelt nebol masovým vrahom ako Hitler a mnoho základných a dôležitých
inštitučných dohôd USA ostalo v platnosti /hoci zbavil najvyšší súd možnosti rušiť
"NEW DEAL" opatrenia/ Dokonca poznamenal pri istej príležitosti o čo ľahšie by boli veci keby
mohol byť diktátorom. Jeho hospodárska politika bola však na nerozoznanie od fašistickej "Zwangswirtschaft"
/riadené hospodárstvo -typ socializmu/ až na fakt že ekonomika bola "zachránená" tým že sa stala úplne riadenou
počas vojny. Toto je mimochodom jedno z preferovaných riešení, o ktorom dnes snívajú ĺudia ako Paul Krugman.
Ten túžil po invázii mimozemšťanov aby urýchlil deficitné výdavky.


Zhoršovanie depresie

V každom prípade dnes je F.D. Roosevelt široko portrétovaný ako "záchranca americkej ekonomiky" avšak v skutočnosti F.D.Roosevelt len predsedal depresii a vojne. Faktom zostáva že jeden z hlavných dôvodov prečo sa z depresie stala "Veľká kríza" bola práve politika zasahovania do ekonomiky Rooseveltom a Hooverom. Po tom čo Hoovera počas jeho volebnej kampane odsúdil ako človeka ktorý "neprimerane híri prostriedkami" /čo Hoover skutočne robil/, Roosevelt sa okamžite pustil do ešte väčšieho deficitného míňania a zintenzívnil politiku tzv. zásahov do ekonomiky. /intervenčné programy/

Jeho politika zasahovania do ekonomiky došla až k takým idiotským nápadom ako zničenie celých úrod za účelom nafúknutia cien poľnohospodárskych produktov, zatiaľ čo v krajine ľudia hladovali. Vytváranie kartelov v americkom priemysle bolo priamo namierené proti verejnej hospodárskej súťaži a prirodzene sa obnovujúca ekonomika bola najprv vyhodená do mini-boomu cez inflačné opatrenia a nakoniec zhdoená do depresie v rokoch 1937-1938 akonáhle boli výdavky a inflácia na čas zastavené.

Niekoľko odvážnych súčasných učencov, sa odvážilo F.D. Roosevelta zosadiť z jeho piedestálu ako napríklad Harold L. Cole,
E. Ohanian, ktorý publikoval štúdiu v roku 2004, ktorá uvádza že Rooseveltová politika predĺžila depresiu o 7 rokov.

V skutočnosti je Rooseveltova éra ako pamätník všetkého toho, čo sa nemá robiť v období hospodárskeho poklesu. Avšak, ak by toto mali priznať ekonómovia a politici, potom by celá idea Kynesiánskych deficitných výdavkov a iných plánujúcich opatrení ako napríklad inflačné opatrenia centrálnych bánk by museli byť skontrolované a neskôr zlikvidované. To by ale znamenalo stratu práce pre mnohých veľkých plánovačov a ich radcov, takže nieje pravdepodobné žeby opustili svojich intervencionistických náprotivkov. Všetky tieto opatrenia zrejme majú rovnaký účinok na súčasné ekonomické oživenie ako tie, ktoré ponúkol Roosevelt počas depresie: Oslabia ekonomiku a predĺžia spamätávanie sa.Propaganda pracuje nadčasy

Prečo píšeme o tomto všetkom? Pretože sa v poslednom čase znova na Bloomberg objavil ďalší článok a kúsok propagandy, zdanlivo čisto historický záznam o tom ako Roosevelt "tajne ukončil zlatý štandard". /ako sme presvedčení, Roosevelt nebol príliž tajnostkársky v tejto veci, po tom čo skonfiškoval zlato držané americkými občanmi a zákonom ustanovil za nelegálne pre súkromné osoby držať zlato alebo s ním obchodovať./ Tento akt bol vykresľovaný ako dobrá vec, pretože bolo umožnené vzniku centrálne plánovanej "flexibilnej mene" ktorou sme zasiahnutý až dodnes.


Z článku:
,, Už v utorok, Američania začali nosiť zlato vo veľkom množstve do bánk. Možno boli zahanbení tým, že prezident identifikoval hromadenie zásob ako zdroj paniky, a možno sa len báli perzekúcie pod hrozbou nových sankcií, zahrňujúcich daň z hromadenia, ktorá v tom čase bola prerokovávaná vo Washingtone ako jedna z možností ako zabezpečiť, aby sa zlato vrátilo do pokladnice FED-u. FED oznámil, že má menný zoznam tých, ktorí vybrali zlato z bánk.


Tu máme tento starý "hromadiaci prvok", ktorý neskôr získal svoje vedecké požehnanie od Keynesa ako "koreň ekonomického zla". Samozrejme v neobmedzovanej trhovej ekonomike hromadenie nemôže byť nikdy problémom, pretože kúpna sila peňazí sa zodpovedajúcim spôsobom upraví. V každom prípade "vyhrážanie sa menami" tých, ktorí zlato vybrali bol zrejme najhlavnejší dôvod, prečo ľudia doniesli zlato späť a nechali si ho skonfiškovať. Výmenná hodnota peňazí ktoré za zlato dostali bola bez okolkov znížená o 70 percent jedným ťahom pera. Boli by ľudia takí mierni keby to vedeli v predstihu? Zrejme nie.

článok pokračuje:

,,V stredu, Roosevelt zvolal svoju prvú tlačovú konferenciu. Viac ako 100 reportérov sa nahrnulo do jeho malej
kancelárie ktorú vybral aby zabezpečil súkromie, tí sa zhlukli okolo jeho stola. Potom Roosevelt veselo povedal:
Tak dlho ako sa ma nikto neopýta či sme na zlatom štandarde alebo zlatej báze, bude to v poriadku. Čo vypovedá o tom, že nechcel hovoriť o zlatom štandarde. Roosevelt obratne riadil diskusiu k zlatému štandardu, diskutoval o ňom dlho, zoširoka. Na začiatku Roosevelt prešiel cez rôzne požiadavky pre bytie na zlatom štandarde. Jasne povedal, že papierové peniaze ďalej už nebudú zameniteľné za zlato a tento kov nebude ani k dispozícii na vývoz. Ale deklaroval, že zakiaĺ je možné kupovať zlato späť inou menou "stále sme na zlatom štandarde". Keď na neho naliehali, či takéto opatrenia sú dočasnou alebo permanentnou politikou, Roosevelt povedal, že USA budú teraz mať permanentnú "spravovanú menu" a že sa to môže rozšíriť alebo skrátiť o týždeň. Táto časť bola mimo záznam.
Takto sa reportéri dozvedeli Rooseveltove zámery. USA neboli dálej na zlatom štandarde a Roosevelt chcel prijať trvalú politiku riadenia množstva meny. Týmto spôsobom mohol kontrolovať ceny komodít a udržiavať ich na takej úrovni, ktorá by zabezpečila výrobcom vyššiu životnú úroveň. Nechcel však výjsť s bubnom na zajace, aby nevyvolal paniku."


Samozrejme, pre jednu skupinu účastníkov trhu teda spotrebiteľov je toto krátky príbeh. Ale Umelé nafukovanie cien komodít môže byť "dobré" pre producentov komodít, ale bolo a je to určite zlé pre každého iného.

V celom článku o Rooseveltovi vidíme jeho vyhýbavé odpovede respektíve čiastočné klamanie vynechávaním skutočností, ale  v jeho tóne cítime obdiv, ktorý vyjadruje k tejto mystickej schéme a tajnému plánovaniu. S ohľadom na "riadenie meny" bolo by vhodnejšie nazvať tento systém "neriaditeĺná mena" ktorá stratila 97% jej kúpnej sily len za posledné storočie.
Celko zábavne znie, že hospodárstvo v reálnych podmienkach rastie omnoho rýchlejšie keď výmenná hodnota meny je vyššia než keď je znížená- toto predchádzalo rozhodnutiu, že je potrebné zaviesť regulovanie. Článok pokračuje rovnakým tónom, zásobuje nás rešpektom k autorite k podpore svojej "veci". Táto "vec" znamená, že zlato a slobodný trh sú zlé a "riadená=regulovaná mena" manipulovaná centrálnymi bankármi je oveľa lepšia. Všimnite si pohŕdanie zlatom, ktoré sme hrubo vyznačili v ďalšom úryvku z článku.

Roosevelt je opisovaný ako superčlovek, ktorý jednou rukou priniesol spať prosperitu. Neprekáža ani to, že v realite nebol ani náznak niečoho vzdialene pripomínajúceho prosperitu počas jeho "panovania". Nebolo tam nič okrem deprivácie, kým to neskončilo prídelovým systémom spotrebného tovaru počas vojny.


ďalší úrvyok z článku:

,,medzitým "Federal Reserve" /FED/ pokračovala v prijímaní zlata. Stráže, veľa z nich bolo členmi Marines, ozbrojené automatmi dozerali na autá ktoré privážali späť bohatstvo, ktoré už nikdy viac nemalo odísť. ,,Držím svoj prst na zlate"- povedal Roosevelt a urobil to. zakomponovanie do právnych noriem bude trvať Rooseveltovému programu nasledujúcich 9 mesiacov, avšak keď sa skončí, on bude kontrolovať hodnotu dolára a bude mať truhlicu plnú zlata ako obranu proti medzinárodným trhom. Takto si vydobyl moc upravovať hodnotu meny v súlade s domácimi hospodárskymi potrebami a použil ju na riadenie ceny komodít. V tomto čase sa tomuto "novému doláru" podarilo podporiť prosperitu, papierové potvrdenia o uložení zlata, bez možnosti jeho využitia, sa stali bázou týchto nových mien definovaných v Bretton-woodskych dohodách. Hoci niektorí súčasní kritici Roosevelta mu nikdy neodpustili - zlato si zachovalo svoju mystickú moc premeniť nezmysel na prijatú múdrosť- ostatní nakoniec podporili jeho politiku. Bankár James Warburg sa spočiatku sťažoval že ,,posvätné kravy boli zamordované" ale neskôr svoj názor prehodnotil a povedal: 

,,Musel som sa naučiť cez moje chybovanie, že žiadna z týchto vecí nefunguje podľa knihy. Človek môže robiť idiotské veci, ale ak si človek na ulici myslí, že jeho druh má pravdu a ide správnym smerom, potom si tieto idiotské veci nevšíma. Takže všetko čo môžete urobiť je vydesiť pár ortodoxných ekonómov a bankárov, ale oni sú už aj tak vystrašený tak,že to nieje žiaden rozdiel.

Zotavenie z ekonomickej krízy prišlo okamžite s Rooseveltovým taktickým postupomv Marci 1933. To on zmenil očakávania a započal vládu, ktorá používala peniaze ako prostriedok na zabezpečenie prosperity širokým masám, nie ako prostriedok na prisluhovanie finančným záujmom."

Záver vyžaduje ďalšie komentáre. Po prvé keď nastalo Rooseveltove obdobie, akciový trh klesol o 90 percent a americká priemyselná výroba klesla na úroveň roku 1886. ekonomika by sa z tohto stavu pozviechala či by tam bol prezdientom Alfred E. Neuman alebo MIKI MAUS. Skutočne toto nemá nič spoločné s Rooseveltom, ktorý práve pokračoval v oneskorení a oddialení ekonomického oživenia. V podstate Miki MOUSE alebo Alfred Neuman by boli oveľa lepší pre ekonomiku než F.D.R. Roosevelt skutočne "zmenil očakávania" jeho nedomyslený režim zasahovania do ekonomiky spôsobil predĺženie ekonomickej biedy o jednu dekádu. Najsmiešnejšie tvrdenie však prichádza na konci citovaného článku, najmä veta, že inflačný režim nejakým prazvláštnym spôsobom slúži ako prostriedok na "zvyšovanie prosperity širokým masám". Niekto by mohol za týmto článkom všade vidieť "finančné záujmy", zatiaľ čo iní by mohli zomrieť z nekontrolovateľného smiechu.

NIKTO, opakujem, nikto neprofituje z inflačnej FIAT meny viac, než títo vraj vystrašení bankári a iní bohatí ľudia.
Takýto zásah neustále v časovom slede znižuje kúpnu silu peňazí a to hlavne pre tých, ktorí sú na konci
"potravinového reťazca"- teda obyčajní ľudia, od platených robotníkov až po dôchodcov, cez vdovy po siroty.
Všetci tí, ktorí obdržia peniaze na začiatku reťazca sú schopní za nich kúpiť produkty ešte predtým než sa
prejaví znehodnotenie. Nieje ani potrebné spomenúť, že bankári zrejme nebudú zaplavený slzami kvôli moci ktorú majú pri tvorení peňazí zo vzduchu z ktorých následne berú úroky. Navyše títo megaboháči vlastnia majetky ktoré sa neúmerne zvýhodňujú vďaka inflácii "riadenej meny" čo je hlavný dôvod prečo sa mení rozloženie bohatstva práve na stranu bohatých.

Berieme článok- /bol napísaný historikom a mnoho historikov sa javí ako ignorantov v oblasti ekonomiky/ či tak bol zamýšľaný alebo nie, ako časť prichádzajúceho pro-intervencionalistickej , pro-fašistickej a pro-socialistickej propagandy/ Tieto dve ideológie majú k sebe veľmi blízko, národní socialisti sa nenazývali socialistami len tak pre srandu./ Toto úsilie prebieha skryto v rôznych hlavnoprúdových médiách. V skutočnosti sa k takémuto materiálu dostávame denne. Nie každý takýto článok musí byť ihneď rozpoznateľný, často sú takéto články písané ľuďmi ako ich nazval Lenin "užitočnými idiotmi", ľuďmi ktorí sú sami zmanipulovaní, ale pritom to myslia "dobre". Avšak v tomto prípade je to cesta do nevoľníctva, ktoré je samo o sebe peklom na zemi. Veľa krát je táto propaganda navrhnutá tak, aby ľudí obmäkčila a mala voľnú cestu k zavádzaniu mimoriadnych opatrení, keď sa súčasný ekonomický a finančný domček z karát začne rúcať.


zdroj: 
http://www.acting-man.com/?p=22335

 

Copyright © 2013. RESPUBLICA  Rights Reserved.