^Back To Top

  • Ekonomika

    Chystá sa konfiškácia hotovosti !

  • Politika

    Kto sponzoroval medzinárodný a národný socializmus?.

  • Sloboda

    Prečo je demokracia zlou formou vlády?

Rozhodnutie Helikoptéra2, alias predsedu BoJ (Bank of Japan) Kurodu, o inflačnom cieli 2% v podobe vytvorenia novej FIAT likvidity 1,4 biliónov USD do dlhopisov, fondov ETFS, štátnych obligácii a vládnych dlhopisov znamená, že menová vojna s názvom škatule, škatule hýbte sa, je spúšťaná v celku rýchlym tempom. Pre porovnanie, BoJ bude vytvárať nové FIAT v hodnote cca 60 mld.USD každý mesiac(v prepočte len uvedenej sumy, rozloženej na 2 roky, iné prepočty hovoria o rozmedzí 72 až 77,8 mld.USD celkového mesačného uvoľňovania), čo je len o 25mld. menej ako mesačne vytvárajú krugmanovci v USA, pričom ekonomika USA je zhruba trikrát väčšia ako Japonska. Ostáva len čakať, kedy sa socialistickí korporatokrati-eurohujeri z našej vysnívanej únie pridajú. Tiež je na zvážanie, ako zareaguje Helikoptér1, alias Ben v súvislosti s keynesiánskym marazmom alias krugmanizmom zvaným QE. Možno dôjde aj na mokrý sen P. Krugmana a zemeguľu napadnú mimozemšťania(made in NASA), nechajme sa prekvapiť.  

Copyright © 2013. RESPUBLICA  Rights Reserved.