^Back To Top

  • Ekonomika

    Chystá sa konfiškácia hotovosti !

  • Politika

    Kto sponzoroval medzinárodný a národný socializmus?.

  • Sloboda

    Prečo je demokracia zlou formou vlády?

Veci na Cypre idú od desiatich k piatim v krátkom rozpätí jedného mesiaca. Aby sme boli presní, jedná sa o 35%-né zhoršenie, pretože celková záchrana Cypru vzrástla v niekoľkých krátkych týždňoch zo 17 na 23mld. Euro.

 

Ako sme predpokladali, tajný odliv z bánk bol oveľa väčší ako bolo oznámené, takže banky ostali s oveľa väčšou dierou na svojich súvahách. To je problém, pretože predchádzajúci bailout bol v dvojciferných číslach vo vzťahu k HDP. Teraz je väčší ako 120% HDP(a bude čoskoro revidovaný smerom nahor,čo môže spôsobiť následný kolaps ekonomiky). 

Čítajte viac:http://www.zerohedge.com/news/2013-04-11/cyprus-bailout-size-increases-35-one-month-%E2%82%AC23-billion-120-gdp

Copyright © 2013. RESPUBLICA  Rights Reserved.