^Back To Top

  • Ekonomika

    Chystá sa konfiškácia hotovosti !

  • Politika

    Kto sponzoroval medzinárodný a národný socializmus?.

  • Sloboda

    Prečo je demokracia zlou formou vlády?Pomáha pápež František globálnym elitám v snahe dosiahnuť svoj cieľ a zjednotiť všetky náboženstvá sveta pod jednu vlajku? /pozn. respublica - čo ak je to naopak, treba sa teda spýtať - pomáhajú elity pápežovi Františkovi dosiahnuť zjednotenie náboženského sveta pod jendou vlajkou?/
Bude pápež František nástrojom na vytvorenie jedného svetového náboženstva slávneho "Nového Veku - NEW AGE" o ktorom elity veria, že nadchádza?


Po zvolení pápeža Františka do úradu sa na obálke časopisu Time objavil nápis o tom, že František je "NOVÝ SVETOVÝ PÁPEŽ", od doby jeho zvolenia František dáva jasne najavo, že jeho najvyššou prioritou je ekumenizmus /zjednocovanie rôznych náboženstiev, cirkví atď../. Tiež vravel o svojom "predurčení
pokračovať v ekumenickom dialógu" a doteraz absolvoval mnoho dôležitých stretnutí ekumenického rázu. Pracoval tvrdo, aby zapôsobil nielen na rôznych
predstaviteľov odlišných kresťanských tradícií, ale taktiež vydal stanovisko v ktorom sa snažil uznať vzájomné väzby, ktoré cíti medzi rôznymi náboženstvami.


Napríklad nedávno v príhovore vyjdaril názor, že je presvedčený o tom, že moslimovia veria a modlia sa k "jedinému Bohu", ktorý je ten istý, v akého verí a uctieva on sám. "Všetky cesty vedú k rovnakému Bohu" - táto filozofia je filozofiou globálnych elít, ktorú budujú už desaťročia. Globálne elity vedia, že s jednou
svetovou ekonomikou, jednou svetovou vládou /pozn. OSN/ ľudstvo nikdy nebude zjednotené, pokiaľ nebude mať aj jednotné náboženstvo. Bohužiaľ, toto jedno svetové náboženstvo, ktoré sa chystajú zaviesť, je diametrálne odlišné od kresťanstva, ktoré poznáme z biblie. Zahodiť biblickú pravdu v záujme priateľstva medzi mužmi a ženami z rôznych odlišných náboženských tradícií znamená, že pápež František zradil vieru o ktorej tvrdí, že ju reprezentuje?


Ak má na svete existovať jedno náboženstvo, bude musieť byť vytvorené puto medzi rímskokatolíckou cirkvou a islamom.
* /pozn. respublica- to puto už dávno existuje/
Svetové náboženstvo vyžaduje, aby tieto dve najväčšie náboženské tradície na planéte spolupracovali.

Tu je jeden z dôvodov, prečo to, čo povedal pápež František na adresu islamu je pozoruhodné. Nasledujúce riadky pochádzajú z poznámok, ktoré si robil František počas svojho prvého ekumenického stretnutia.

"Posielam pozdravy a všetkým ďakujem, drahí priatelia prislúchajúci k iným náboženským tradíciám, ako prvým všetkým moslimom, ktorí oslavujú "jediného Boha", živého a milosrdného a vyzývajú ho v modlitbách, v neposlednom rade zdravím aj Vás ostatných. Veľmi oceňujem Vašu prítomnosť, v nej vidím hmatateľný dôkaz vašej vôle, rásť vo vzájomnej úcte a spolupráci pre spoločné dobro celého sveta.

Katolícka cirkev si je vedomá dôležitosti rozvoja priateľstva a pochopenia medzi mužmi a ženami rôznych náboženských tradícií. Chcel by som zopakovať: Podpora priateľstva medzi mužmi a ženami rôznych náboženských tradícií - toto potvrdzuje, že práca ktorú vykonáva pápežská rada pre medzináboženský dialóg je veľmi cenná."


Ale je Aláh naozaj Bohom z biblie?
Samozrejme, že nie. Na ukážku - kresťania veria, že Ježiš Kristus je Boh, Moslimovia toto vehementne odmietajú. Pre viac informácií o tom, prečo Boh nieje Aláh, prosím, pozrite si tento článok.
http://carm.org/god-christianity-islam

Takže, pápež František buď popiera božstvo Ježiša Krista, alebo vystavuje svetu desivú neznalosť základnej kresťanskej teológie, alebo má na práci iný program.
Počas týchto ekumenických stretnutí pápež František dokonca povedal, že cíti blízkosť ľudí, ktorí patria k akejkoľvek inej náboženskej tradícii.
citujeme:

,,Cítime blízkosť aj k tým mužom a ženám, ktorí aj keď nevyznávajú žiadne náboženstvo, ale hľadajú pravdu, dobro, krásu, ale aj krásu Boha a tým, ktorí
sú našimi najvzácnejšími priateľmi v úsilí brániť dôstojnosť človeka a budovaní mierového spolužitia medzi ľuďmi a pozorne strážia tajomstvo stvorenia."

Jedna vec je milovať ľudí a snažiť sa s nimi budovať priateľstvo a iná vec je úplne odhodiť základné presvedčenie viery, s cieľom podporiť nejakú konkrétnu agendu. Pápež František rozhodne agendu má. Pri inej príležitosti zasa František vyhlásil, že nastal čas na zintenzívnenie dialógu s ostatnými
nábo-ženstvami a mal na mysli práve dialóg s islamom. Pápež František dlho a tvrdo pracoval na budovaní mostov s islamom ešte za čias, keď bol arcibiskupom v Buenos Aires.

citujeme:
,,Jeho pokora ma zaujala. On/František/ sa ukázal ako priateľ islamskej komunity po celý čas."
Šejk Mohsen Ali, dôležitý islamský líder v Argentíne, povedal pre Buenos Aires Herald

Pápež František sa ukázal ako skutočný znalec Islamu...

Sumer Noufouri, generálny tajomník islamského centra v Argentíne povedal v Buenos Aires Herald, že nový pápež má rešpekt pred Islamom a je naklonený
proislamskému dialógu s ľuďmi, ktorí vyznávajú islam.

Samozrejme, pápež František nechce oslovovať len islamský svet. Taktiež tvrdo pracoval na zintenzívnení dialógu s inými kresťanskými cirkvami a tradíciami.
Zvlášť sa zaujíma o zlepšenie vzťahov s pravoslávnou cirkvou na východe. Pred jeho vyhlásením mal pápež súkromné stretnutie s ekumenickým patriarchom
Bartolomejom z Istambulu /Carihradu/, a ten sa následne zúčastnil Františkovej inauguračnej omše v utorok. Bolo to po prvýkrát, kedy sa duchovný vodca pravoslávnych kresťanov zúčastnil na pápežskej inauguračnej omši rímskych katolíkov od "Veľkej Schizmy" medzi východnou a západnou kresťanskou tradíciou. Na stretnutí v stredu František nazval Bartolomeja "môj brat Andrej", čo je odkaz na apoštola, ktorý bol bratom sv. Petra a bol prvým biskupom v byzantskej cirkvi.
František sa tiež zúčastnil na súkromnom stretnutí s metropolitom Hilarionom, ministrom ruskej ortodoxnej cirkvi, najväčšej v ortodoxnom svete.
Samozrejme, takéto veci sa neudejú zo dňa na deň, ale môže byť František pápež, ktorý spojí pravoslávnych a rímskych katolíkov?
Rovnako sa ani svetové náboženstvo neobjaví cez noc. Zatiaľ je tu príliš veľa odlišností, ktoré treba prekonať.
Avšak, keď sa svet stane nestabilným, ľudia budú hľadať odpovede! Potom, čo svet bude sužovaný ekonomickým kolapsom, nedostatkom potravín, pandémiami, prírodnými nešťastiami a vojnami, bude konečne pripravený na prijatie nového svetového náboženstva, ktoré prisľúbi celému ľudstvu priateľstvo a mier.

*poznámka respublica /odporúčame v súvislosti s touto témou, Albert Pike- 3. svetové vojny./

Na toto je potrebné upriamiť pozornosť v nasledujúcich rokoch. Globálne elity si zúfalo prajú jedno svetové nábo-ženstvo a budú určite pokračovať v nastúpenom kurze.
Zatiaľ sa zdá, že pápež František pokladá základy pre jednotné svetové náboženstvo, ktoré prichádza. Je tu aj 900 rokov staré proroctvo, že pápež František bude posledný pápež. Ak je proroctvo pravdivé je potrebné pozorne sledovať, čo bude nový pápež robiť.


zdroj:http://endoftheamericandream.com/archives/is-pope-francis-laying-the-groundwork-for-a-one-world-religion
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*/pozn. respublica - respublica.maweb.eu sa dištancuje od akýchkoľvek cirkví a ich náhľadov "na pravú vieru", tento článok ma však slúžiť k pochopeniu kam smeruje tzv. "NEW AGE"/

Copyright © 2013. RESPUBLICA  Rights Reserved.