^Back To Top

  • Ekonomika

    Chystá sa konfiškácia hotovosti !

  • Politika

    Kto sponzoroval medzinárodný a národný socializmus?.

  • Sloboda

    Prečo je demokracia zlou formou vlády?

 Slovenská republika má vlastniť podľa údajov NBS 67% svojich devízových rezerv v zlate. Jedná sa o 1 022 000 uncí(oz) zlata a teda 31,78 ton(t).http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/statistika-platobnej-bilancie/devizove-rezervy/devizove-rezervy-cudzomenova-likvidita/2013/sdds-devrez-rs201302 Ešte pred niekoľkými rokmi SR vlastnila 42t zlata, dnes je to 31,78ton. Sme ľahší o viac ako 10t. Vedeli ste o tom? Kde je predané zlato, prečo a za koľko bolo predané v našom mene a v akej mene? Čo anal-yzujú naši analytici a nad čím sa asi tak zamýšľajú? Žeby nad mokrými snami J.M. Keynesa? 

Celkový prehľad: http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_reserve

Pre porovnanie, taký Cyprus má 13,9t, Slovinsko, ktoré je veľmi blízko bankovému kolapsu (skúste hádať, čo bude nasledovať...), vlastní len 3,2 t. Ako naznačila agentúra Reuters a tiež Draghi (ECB), Cyprus môže ručiť tiež svojím zlatom. Ďalšia nová šablóna po odskúšaní Bail-in na Cypre(rozumej podieľanie sa vkladateľov na bankových stratách)? Z tohoto pohľadu môže byť SR pre banksterov ešte veľmi zaujímavá.

 Ak sa pozrieme na následky a riešenia cyperskej krízy, obávame sa, že Cyprus v dohľadnej dobe nebude schopný splatiť dlh, príde o svoje zlato a následne sa hospodársky môže zrútiť. Riešenie zotrvania v Euro mene a zrušením výhod plynúcich z daňového raja bude mať pre Cyprus katastrofálne dôsledky. Aby toho nebolo málo, Merkelová mala cez víkend pritvrdiť muziku, v prospech bruselských technokratov, tlačením na vytvorenie bankovej únie a teda zrieknutím sa štátov svojej suverenity v oblasti bankovníctva. Viac sa dočítate tu:http://www.zerohedge.com/news/2013-04-22/merkel-europe-prepare-cede-sovereignty

Späť k zlatu. Pri takejto taktike technokratov (dva kroky dopredu, krok späť a odznova...) predpokladáme, že zlaté rezervy môžu a s najväčšou pravdepodobnosťou budú zneužité na riešenie neriešiteľného a to je bankový sektor postavený na frakčných rezervách + toxické štátne dlhopisy (vytvorené z dlhu, pre budúce generácie, rozumej dlhopis=odložená alebo budúca daň), ktorých najväčšími držiteľmi sú práve banky, ktoré podľa matematiky nie je možné oddlžiť(hoci technokrati tvrdia opak a konajú v zmysle viac toho, čo to spôsobilo v duchu tejto taktiky a na náš účet, avšak robiť ten istý pokus a zakaždým očakávať iný výsledok je definíciou šialenstva...) a zároveň štáty v platobnej neschopnosti nie sú schopné dodať potrebnú likviditu(ani nesmú podľa platných pravidiel, hoci len ťažko povedať, čo ešte platí...). Jediná inštitúcia, ktorá by tak mohla spraviť je ECB(Nemecko, Francúzsko, Taliansko ako odobrovací zbor poručníkov) cez kvantitatívne uvoľňovanie, respektíve odkup dlhopisov. Toto by však spôsobilo infláciu obrovských rozmerov vzhľadom na deficitné míňanie a dlhové postavenie štátov v EU a zároveň hospodársku recesiu, ktorá sa šíri do celosvetového hosp. priestoru. Slovenský dlh rekordne rastie(cca 7100Eur na občana SR), hospodárstvo významne kríva, teda dane(pozdravujeme socialistických-tak národne-Hitler, Mussolini, ako aj medzinárodne-Marx, Lenin... a všeobecne, na etatizmus zameraných a inak obdarených jedincov) snílkov o veľkom štáte nezachránia, naopak, prežerú a vytvoria ešte väčší deficit, zničia viac malých a stredných podnikateľov, podporia ešte viac nadnárodného priemyslu(stimuly), nakŕmia ešte viac zahraničných bánk(Euroval, ESM) a spriaznených firiem(štátne tendre) a nakoniec súvaha verejných financií  umožní supom (veriteľom) siahnuť na naše devízové rezervy: ZLATO!!! Komu zato vďačíme? Ak by sme mali postupovať v duchu košeľa bližšia ako kabát, tak v prvom rade vlastnej ignorancii a vlastnému štátu. Supom stačilo naviesť zapredancov a čakať. Je čas pýtať sa NBS, kde je naše zlato, ako je zaťažené swapovými operáciami(prenájom, lízing atp.) a pýtať sa samých seba, chceme v tomto systéme pokračovať ďalej, mimo misu, realitu, pridanú hodnotu a v ústrety vlastnému bankrotu a deštrukcii a následnej totalite? 

Pravidlá určujú tí, čo majú zlato, ostatní nasledujú...

 

Copyright © 2013. RESPUBLICA  Rights Reserved.