^Back To Top

  • Ekonomika

    Chystá sa konfiškácia hotovosti !

  • Politika

    Kto sponzoroval medzinárodný a národný socializmus?.

  • Sloboda

    Prečo je demokracia zlou formou vlády?Ak by niekto mal v úmysle navrhnúť systém, ktorý by sa zrútil s devastujúcimi následkami, určite by použil Keynesiánsky kult neofeduálnej dlh-o-kracie.
Srdce a duša Keynesiánskeho kultu je dogma, že liekom na všetky ekonomické neduhy je viac agregátneho dopytu, t. j. viac konzumu. 
Keynesiánska fanatická viera na zvyšovanie spotreby by bola iba detskou naivnosťou, pokiaľ by priamo nepodporovala parazitické neofeudálne dlhové otroctvo.
Je smutné, že Krugmana jeho cieľavedomí nohsledi papagájujú o "agregátnom dopyte", čo z nich robí veľmi dobre platených poskokov a submisívnych sluhov neofeudálnej, neokolonizačnej dlh-o-kracie.

Ak nieste oboznámený s tým, čo znamená neofeduálny, neokolonizačný model, prečítajte si prosím toto:

The E.U., Neofeudalism and the Neocolonial-Financialization Model (May 24, 2012)
Dlh=Nevoľníctvo / Debt = Serfdom (April 2, 2013)
Kríza a príležitosť / Crisis and Opportunity (February 1, 2013)
Financialization and Crony Capitalism Have Gutted the Middle Class (July 13, 2012)
Students: You Are Exploited Debt-Serfs (April 12, 2011)
Is Anybody Else Tired of Buying and Owning Stuff? (September 7, 2012)

Ako všetky kulty tak i Keynesiánci sa snažia udržiavať magické myslenie, vieru v silu konzumu. Tým, že toto robia, podporujú mystifikáciu, ktorá chráni mocenskú štruktúru, ktorá odsudzuje národ a jeho ekonomiku k stagnácii a i prípadnému kolapsu. /Môžete si to nazvať reštartom ak chcete/

Zameraním sa na zvyšovanie dopytu a konzumáciu akýmkoľvek spôsobom, keynesiánski okultisti zabúdajú na, v tomto prípade kľúčovú, dynamiku udržateľného rastu a úplne zlyhali v uvedomení si korupcie a vykorisťujúcej povahy našej s kartelmi prerastenej, štátnej, kamarátsko-"kapitalistickej" ekonomiky.

(pozn. resp. - pre pochopenie korporatokracie viď článok:

http://www.respublica.maweb.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=55:spasite-ekonomiky-a-obdivovate-fasizmu&catid=9&Itemid=101) 

Zaslepila ich vlastná naivita tak, že nemôžu vidieť neofeduálnu-neokolonizačnú dlh-o-kraciu vytvorenú mocenskými štruktúrami? Toto sa zdá byť nepravedepodobné a preto nám zostáva menej pikantná motivácia, v ich prípade sa môže jednať o jednoduchý oportunizmus. Zhrabnú veľké peniaze, ako
obhajcovia štátu previazeného s kartelmi a na dôvažok sa neodvážia spochybňovať mocenské štruktúry, a už vôbec kritikou neohrozia ruky, ktoré ich kŕmia.

Krugmanovsko- Keynesiánsky kult je neschopný rozlišovať medzi produktívnymi investíciami a rozmarným míňaním. Keynesiánski okultisti sa zameriavajú
na neuveriteľne tupý a zavádzajúci ukazovateľ, ktorým je hrubý domáci produkt HDP/ang. GDP. Spáľte svoj dom a postavte ho znova, zaplaťte ľudí aby kopali diery a následne ich zasypávali, postavte mosty, ktoré nikam nevedú, kupujte drahé zbraňové systémy ktoré armáda nechce, kupujte lodné náklady častí drevotrieskového nábytku z Číny ktoré boli určené na skládky. Všetko toto je pre Kyenesiáncov krásne, pretože to zvyšuje HDP!!

Neskutočné, ako toto vnímajú uctievači HDP, predsa tu existuje rozdiel medzi produktívnou investíciou a plytvaním peňazí. Produktívna investícia
vytvára tzv. "zhodnocujúci efekt" a, čo je najdôležitejšie, zvyšuje produktivitu, ktorá následne vytvára hodnoty, prebytky a bohatstvo.

Nieje nič zhodnocujúce na stavaní zámkov uprostred ničoho, mostov ktoré nikam nevedú, drevotrieskových policiach z Číny alebo vysokoškolských platov na úrovni filmových štúdií. atď.. Bývanie je spotreba, most ktorý nikam nevedie je tiež spotreba, drevotrieskové police sú spotrebou a 180 000 za bakalársky titul,
v odbore s takmer nulovým ekonomickým potenciálom, je v skutočnej ekonomike taktiež len spotreba.

Keynesiánski sektári a ich drahí kolegovia/ neofeudálni aparátčikovia sa pokúšajú zavádzať a mystifikovať túto spotrebu tak, že ju označujú za investície.
Tieto mystifikácie môžu zmiasť zbabelých politikov, ktorí si potrebujú kupovať hlasy, ale skutočný svet sa oklamať nedá.

Hodnota, prebytok a bohatstvo môže vzniknúť iba cez zvýšenie produktivity. Ak investície nezvyšujú produktivitu, je to buď zlá investícia, chybná alokácia vzácneho kapitálu alebo spotreba.
Môže kupovanie drevotrieskových políc z Číny zvýšiť produktivitu v Amerike? Samozrejme, že nemôže. Môže natlačenie požičaných biliónov do kartelov ako napríklad SICKCARE(pozn. resp.: rozumej medicare), Big Pharma, vyššie vzdelanie alebo vojensko priemyselný komplex zvyšovať produktivitu? Nie, naopak, aktívne znižuje produktivitu a to tak, že odkláňa národný príjem na najviac skorumpované, neefektívne a najmenej produktívne sektory ekonomiky.

Keynesiánci sú tiež slepí k dynamike upravovania príjmu domácností. V ich vesmíre magického myslenia, kúpa drevotrieskových políc z Číny /hurá, "agregátny dopyt"/ predpokladá, že sa zázračne stane z olova /nadbytočná premrhaná spotreba/ zlato /vyššia hodnota/. Platy sa môžu zvyšovať len v prípade že sa zvyšuje produktivita. Každé iné zvyšovanie je jednoducho subvencia, ktorá presúva peniaze z produktívneho sektora do menej produktívneho.

Je to podobné ako skončiť so systémom zdravotnej starostlivosti, ktorý je 50 percentný podvod, papierové čachre a neefektivita. A my vieme, že sickcare je 50 percentné mrhanie, podvod a papierové čachre, pretože naši konkurenti poskytovali občanom zdravotnú starostivosť za polovicu toho, čo platíme dnes za jedného pacienta.
Keynesiánska "neschopnosť" rozlišovať medzi konzumom a investíciou, ktorá zvyšuje produktivitu, je fatálna.
Tento kult je tiež slepý k meritu veci na ktorom záleží a tým je : Dlhy a schopnosť splácania dlhov. Ak financializácia vytvorí neproduktívny národ plný
dlžných nevoľníkov, ktorí sú závislí na dlhu, aby si zabezpečili svoju spotrebu, tak im príjem domácnosti klesá. Čo následne necháva domácnosti menej a menej schopné splácať svoje dlhy.

Avšak, pretože je agregátny dopyt /financializácia/ závislá na neustále rastúcom dlhu, systém sa rozpadá akonáhle domácnosť nemôže zvyšovať svoje dlhové zaťaženie. /čo je globálna status quo stratégia? : Urob ešte viac toho, čo doteraz zlyhávalo a zlyhalo./

V podstate Status quo zvyšuje vládne pôžičky a utrácanie/či priamo alebo dotáciami pre vybrané kartely ako napr. hypotekárny priemysel/, aby vyplnilo medzeru medzi dlhovými otrokmi neschopnými si /alebo tými ktorí si nechcú / viac požičiavať na police z Číny atď..

Problém s požičiavaním peňazí na neproduktívnu spotrebu je, že lacné police z drevotriesky sa zlomia sú prevezené na skládku, ale úrok zostáva, v prípade vládnych pôžičiek, úrok zostáva v podstate navždy. Neproduktívne míňanie peňazí je mrhaním, márnotratnosťou, pretože tento vzácny kapitál mohol byť investovaný niekde inde napr. do produktívnych výrobných aktív.

Keynesiánski okultisti sú rovnako slepí aj pri možných obrovských nákladoch na financovanie spotreby dlhom. Postupom času, obsluhovanie dlhu krváca, ekonomika vysychá spolu s produktivitou, platy a investície zostávajú nemnné.


Takže, pokiaľ by ste chceli vytvoriť systém, ktorý by sa zrútil s devastujúcimi následkami, bol by Keynesiánsky kult neofeduálnej dlh-o-kracie na prvom mieste.
Všetky podnety ako zlé nasmerovanie kapitálu, bezduchá spotreba, všetky prekážky, ktoré oslabujú produktivitu invetsícií atď.. zvyšujú alebo napomáhajú zvyšovaniu dlhov.

Teda prečo Keynesiánsky kult pokračuje v tancovaní okolo ohníka, máva mŕtvymi sliepkami a uctieva agregátny dopyt? Oportunisti, nohsledi a pritakávači
sú vždy veľmi dobre platení, aby podporovali stranícku líniu.

 Zvyšovanie dopytu, navyšovanie dopytu!!!

_______________________________________________________________________________

zdroj : http://www.oftwominds.com/blogapr13/Keynesian-lackeys4-13.html

 

 

Copyright © 2013. RESPUBLICA  Rights Reserved.