^Back To Top

  • Ekonomika

    Chystá sa konfiškácia hotovosti !

  • Politika

    Kto sponzoroval medzinárodný a národný socializmus?.

  • Sloboda

    Prečo je demokracia zlou formou vlády?

Poznámka respublica: Títo ľudia si v rámci davovej psychózy neuvedomujú, že celý centralistický moloch, ktorého sme aj my súčasťou, bol vytvorený a naprojektovaný za týmto účelom. Všimnite si vytváranie kontinentálnych celkov ako USA-Canada-Mexiko, BRICS(vytvorený elitami, prevádzaný cez obrie kartely ako napr. Goldman S.), po odznení šialenstva, produkovaného na blízkom a strednom východe medzi radikálnymi moslimami a sionistami, očakávame podobnú hospodársku šelmu aj na arabskom polostrove. Aby to prešlo, je nutné vytvoriť mizériu v podobe ekonomicko-hospodárskej stagnácie, terorizmu a brutálnej centralizácie s odobratím ľudských práv a slobôd(rozumej, ešte viac toho, čo to spôsobilo). Potom možno príde vytriezvenie z "istôt", centralizmu a socializmu, ktorý bude tým istým korporativizmom(dnes oblečený v šatách kapitalizmu, nič však nie je ďalej od pravdy, ako príklad uvádzame zrušenie zlatého štandardu podvodne garantovaného Bretton woods a jeho konečným zrušením v 1971, zrušenie Glass steagall act v 1999-tom a následné vytvorenie kasína z vkladov a úspor občanov, následné vytvorenie bánk zvaných too big to fail zachraňovaných z verejných financií na úkor štátneho dlhu, záchrannými balíčkami zvanými baill-out, dnes už aj vkladmi občanov zvané bail-in, manipulácie s úrokovými sadzbami, viď LIBOR a pod.), obeťami ktorého sme  už dnes. 

 

Čím silnejší štát, tým slabší občan(viď netrhové a netransparentné privatizácie, diskriminačnú hospodársku politiku, korupciu fin. skupín a firiem napojených na štát ala Gorila atď. atď.)! Táto šelma (moloch) neprodukuje nič, okrem korupcie, totality, vysokých daní, brzdenia pokroku, večnej stagnácie a vymierania strednej triedy a tzv. BOOM and BUST ( neprirodzený rast a následný krach) cyklov.  Jediní, ktorí sa na nej priživujú, sú korporácie podieľajúce sa na stimuloch v rôznych podobách, štátny aparát parazitov, niekoľko spriatelených firiem, kým všetci ostatní tento samodeštruktívny trh platia. A to je daň za vzdanie sa vlastných práv a slobôd v prospech centralizmu...

Copyright © 2013. RESPUBLICA  Rights Reserved.