^Back To Top

  • Ekonomika

    Chystá sa konfiškácia hotovosti !

  • Politika

    Kto sponzoroval medzinárodný a národný socializmus?.

  • Sloboda

    Prečo je demokracia zlou formou vlády?

Prečo je dnes také ťažké pre mladých ľudí nájsť si prácu? Je to hlavne kôli týmto 3 dôvodom.

1. nezodpovedajúce schopnosti

2. vládne regulácie

3. neistota

 

1. bod

Nezamestnanosť mladých je väčšinou výsledkom nepomeru medzi schopnosťami, ktoré mladí ľudia majú a schopnosťami ktoré požadujú zamestnávatelia. Mladí ľudia majú tiež oveľa menej skúseností avšak dokonca ani ľudia s vysokoškolskými titulmi neovládajú potrebné schopnosti, ktoré sú od nich vyžadované zamestnávateľmi. Vláda môže dotovať vzdelanie a posielať viac a viac ľudí do škôl cez rôzne granty a pôžičky avšak to nikomu nezaručí že bude v budúcnosti zamestnaný.

 

2.bod

Vládne regulácie môžu byť druhým problémom. Veci ako minimálna mzda, dane zo mzdy, príplatky za prácu nadčas, zdravotné regulácie a zdravotné poistenie umelo navyšujú cenu pracovnej sily. A keďže je najímanie pracovníkov drahšie, firmy môžu zaplatiť menšie množstvo pracovníkov. Niektoré z týchto vecí nemusia byť na prvý pohľad každému zrejmé.

Tak si zoberme ako príklad zákny o prepúšťaní. Ako tieto zákony môžu spôsobovať vyššiu nezamestnanosť?

Porovnajte to s rande. Predstavte si, že každé rande na slepo by muselo skončiť svatbou. Chodili by ste potom na rande na slepo? Rovanké je to aj vo firmách . Firma nebude prijímať viac zamestnancov pokiať zo zákona nebude môcť prepustiť nového zamestnanca ak si neplní alebo nezvláda pracovné povinnosti. Firmy už vôbec v takejto situácii nebudú mať záujem prijímať mladých ľudí, ktorí nemajú predošlé pracovné záznamy, pretože si nebudú môcť overiť aké je ich pracovné nasadenie.

3 bodom je neistota.

Príčinou neistoty môže byť globálna finančná kríza alebo napríklad reforma zdravotnej starostlivosti ktorá vytvára otázky o budúcich nákladoch na pracovné sily. Toto všetko spôsobuje že firmy si môžu dovoliť najať menšie a menšie počty zamestnancov.

 

Tieto tri body nezodpovedajúce schopnosti, vládne regulácie a neistota sú potencionálne dôvody prečo je veľa mladých ľudí nezamestnaných. Majú však jeden spoločný styčný bod a tým je vláda. Intervencie vraj majú pomáhať ale ako vidíme práve naopak len zhoršujú súčasnú situáciu. Problém nezamestnanosti by sa lepšie riešil ak by vláda vysánkovala z tejto oblasti a nechala voľný trh a ekonomický rast vytvárať viac pracovných miest a prosperity.

 

Copyright © 2013. RESPUBLICA  Rights Reserved.