^Back To Top

  • Ekonomika

    Chystá sa konfiškácia hotovosti !

  • Politika

    Kto sponzoroval medzinárodný a národný socializmus?.

  • Sloboda

    Prečo je demokracia zlou formou vlády?

Rabínský soud v New Yorku rozhodl, že „je naprosto zakázáno podávat nebo dokonce propagovat tuto injekci (COVID-19) dětem, mladistvým, mladým mužům nebo ženám“.

Rozhodnutí nazvané Oficiální překlad halachického ponaučení bylo vydáno po vyslechnutí „osmi hodin” rozsáhlých „svědectví odborníků … v oboru”. Dokument se rovněž odvolával na svědectví „židovských spoluobčanů, kteří utrpěli poškození, … a také na to, jak je tato injekce škodlivá pro reprodukci a plodnost”.

Hlavní oblastí, která rabínský soud znepokojovala, bylo poškození dětí a mladých lidí v důsledku očkování proti COVIDu, stejně jako potenciální škody, které by mohly vzniknout v důsledku neznámých dlouhodobých účinků.

Číst dál...

Dokument na zamyslenie.

https://odysee.com/@daadulka:5/virotologicka-cirkev:1

- pri tomto zvážte ešte jednu zaujímavú vec, astronauti izolovaní vo vesmíre môžu ochorieť na chrípku a pod. respiračné ochorenia, ktoré patria medzi bežné vesmírne choroby, taktiež existujú prípady kedy chrípku dostali izolovaní ľudia na zemi bez priameho kontaktu s akýmikoľvek inými osobami, ktoré by ich mohli nakaziť.

 v štúdii na ktorú sa odvoláva tento článok tvrdia: ,,There was no significant difference in viral load between vaccinated and unvaccinated, or between asymptomatic and symptomatic groups. "

To znamená, že človek, ktorý nemá žiadne príznaky /je zdravý/ može mať v tele rovnakú vírovú nálož ako človek ktorý je chorý. Tí pozornejší si nájdite vo videu kochove postuláty a skúste sa zamyslieť o čom to vypovedá. Je možné aby mikroorganizmus v rovnakých koncentráciách u niekoho spôsoboval ochorenie a u iného nie? Hlavne keď sa na to pozriete v súvislosti s percentami asymptomatických pozitívnych "prípadov" ktorých je podľa štúdií 50 percent ? Je príčinou ochorenia mikroorganizmus, ktorý v rovnakých množstvách  vraj vyvolá ochorenie len v každom druhom človeku?

Niečo z nového dnes schváleného zákona, o čom médiá nepíšu, a príprava na povinnú vakcináciu ,testovania /vyšetrenie, liečenie/?
 
Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19

§ 29

Priestupky na úseku zdravotníctva

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

Číst dál...

Copyright © 2013. RESPUBLICA  Rights Reserved.