^Back To Top

  • Ekonomika

    Chystá sa konfiškácia hotovosti !

  • Politika

    Kto sponzoroval medzinárodný a národný socializmus?.

  • Sloboda

    Prečo je demokracia zlou formou vlády?

Referendum sa uskutoční 7. februára a bude mať 3 otázky:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Tiež si pozrite tieto odkazy:

www.rodovescitlivovanie.wordpress.com

www.hlavnespravy.sk/skandalozna-sexualna-vychova-deti-vo-svajciarsku-vyvolala-vzburu-rodicov-vybojovali-si-referendum/215375

http://rutube.ru/video/3a37d223c324f423661cd5fae19bbc61/

Vyjadrenie moderátora,

   je smutné sledovať dualizmus in media res, prezentovaný médiami, ako typickú dualistickú hantírku v známom tieni divide et impera(rozdeľuj a panuj).  Zo samozvaných "liberálov" sa tu stávajú nekritickí oportunisti na menšinovej téme, sklzávajúcej do treťosektorovej agendy typu "Soros company a spol.", ktorá sa stáva ukážkovým neo-liberálnym extrémizmom, odopierajúcim slobody, práva a zodpovednosť rodičov skrz štátnu indoktrináciu, už nielen v oblasti vzdelávania, ale aj v otázkach výchovy a hodnôt. Je otázne, čo má toto spoločné s liberalizmom a jeho hodnotami, ak dokonca táto malá skupinka ľudí nemá najmenší problém skrz štát nariaďovať, čo a ako sa bude vzdelávať, bez najmenšieho zreteľa na názor rodičov, ich práva rozhodnúť sa, či áno alebo nie a bez psychologických dopadov na takto ovplyvňované deti v útlom detstve. Tu sa ešte raz žiada odkaz na toto odborné stanovisko: https://rodovescitlivovanie.wordpress.com/ ako aj tento článok a stanovisko rodičov vo Švajčiarsku: http://www.hlavnespravy.sk/skandalozna-sexualna-vychova-deti-vo-svajciarsku-vyvolala-vzburu-rodicov-vybojovali-si-referendum/215375 

Na druhej strane stojí v rámci spomenutého dualizmu cirkev, najviac vyčnieva práve tá cirkev, ktorej zamestnanci a jej chod stoja štát cca 21,5 milióna Eur zo štátneho rozpočtu(daní všetkých občanov), celkovo takto štát financuje cirkvi sumou cca 37,5 milióna Eur ročne. Práve táto cirkev, ktorá mala už v minulosti a má dodnes problém očistiť sa od pedofilných kňazov, je prísne chierarchickou inštitúciou mužov, hoci jej hlavný pilier hovorí niečo iné, "nábo-ženstvo", jej zamestnanci(kňazi) nesmú byť v manželskom zväzku, nesmú mať potomkov, ľavobočkovia sa nepočítajú, ide parazitovať na téme rodín a rodinných hodnôt, akoby ona bola hlavnou, hybnou silou rodiny, rodinných a spoločenských hodnôt. 

Vzhľadom na tento klasický, dualistický koncept by to chcelo nadhľad a prehodnotenie postoja, tak voči  radikálnym snahám sexuálnej menšiny, uplatňovaných skrz štát, ako aj postavenia cirkvi v danom štáte a morálneho statusu, min. pri týchto otázkach. 

Pri mierne rozšírenom pohľade na uvedené veci, môj osobný postoj je jasný, referendum v rámci vyššie uvedených troch otázok podporujem a vyjadrím sa trikrát áno. Do budúcna by som očakával a rád podporil ďalšie referendum, o odluke cirkvi od štátu. Nemyslím si, že k hodnotovému uvedomeniu potrebujem cirkevné dogmy, ako ani k sexuálnej výchove homosexuálnu a inú loby. 

 

 

Švajčiarsky Frank(CHF) stúpol takmer o 30% potom, čo centrálna banka Švajčiarska oznámila, že opustí trvalú fixáciu Franku na Euro, uskutočňovanú od roku 2011. Švajčiarsku centr. banku(rozumej švajč. občanov) musel tento krok stať obrovské sumy, takto vynaložené na riedenie CHF. Teraz prichádza do úvahy otázka, čo sa bude diať s hypotékami vydanými v CHF pre občanov zarábajúcich v Euro mene a za predpokladu, že sa k tomuto pridá ešte pokles cien nehnuteľností, ktorý, podľa môjho názoru, na seba nenechá dlho čakať, aj v prípade, že ECB spustí akciu na znehodnotenie meny vykupovaním dlhopisov, krajín ako PIIGS. Už súčasný kurz medzi USD/Eur v čase, keď píšem tento kúsok, je na úrovni 0,8615. Tieto signály hovoria jasnou rečou a to, že politicky korektné analýzy tzv. ekon. analytikov sú na hony vzdialené prebiehajúcej realite. Ak sa dočkáme odchodu Grécka z Eurozóny a k tomu sa pripoja separatistické snahy z ostatných štátov, ako napr. Španielsko, Taliansko a nezabudnime tiež na Škótsko, hoci v rámci Eura je to trochu bokom, máme o emotívne gejzíry a obrovské posuny v rámci menového a politického systému postarané, je viac ako jasné, že kariérni politici a ich súputníci v podobe politicky korektných ekonómov si svoje ego, ako aj postavenie v dnešných štruktúrach nenechajú dobrovoľne vziať. O súdruhoch a lobistoch v Bruseli, hádam, ani nieje potrebné písať...

Pamätáme si my, Sloveni(Slováci), odkaz jedného z najväčších dejateľov Slovenska? Jeho nadčasové a duchovné odkazy je dobré pripomínať si, v každej dobe a každej generácii. 

Číst dál...

Neboli to skvelé roky pre franc. prezidenta F. Hollandeho, keďže nezamestnanosť rastie v nezmenšenej miere na nové maximá, odkedy nastúpil do úradu. Zároveň bol nútený zrušiť svoju "super daň", ako plán na riešenie problémov socialistickej utópie. Avšak nezamestnanosť vykazuje príznaky "kríža smrti", ktorý sa objavuje bankrotmi podnikov, rastúcimi na maximá a krátermi v ziskovosti firiem. Pozrite si graf: http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2015/01/20150106_deathcross.jpg

Zdroj: http://www.zerohedge.com/news/2015-01-06/how-do-you-say-death-cross-french

 

V Európe aj naďalej rastú obavy z potenciálnych následkov, plynúcich zo znásobenia sankcií voči Rusku. Znepokojenia vzrastajú určitú dobu, ale u niektorých predstaviteľov došli do stavu, keď začínajú verejne vyjadrovať svoje obavy, že úplné odsunutie Ruska, ako najväčšieho suseda EÚ a životne dôležitého obchodného partnera, nemusí byť v európskom dlhodobom záujme.

Číst dál...

Turkmenistan, krajina bohatá na prírodné zdroje a bývalá sovietská republika, vo štvrtok devalvoval svoju menu o 18%. Internetová stránka centrálnej banky Turkménska zverejnila kurz 3,5 Manatov za US-dolár z predchádzajúceho kurzu 2,85Manat/USD, bez akéhokoľvek vysvetlenia. Zjavne je to následok prepadu Rubľa a rastu USD, ako sa do sveta šíri deflačná nákaza, spôsobená prioritne centrálnymi zásahmi vlád v oblasti hospodárskych politík, zvyšovania daní a chorého bankového systému.  Krajina má obrovské zásoby ropy a plynu a zatiaľ čo vláda stihla vybudovať grandiózne vládne budovy a športové centrá, vo zvyšovaní životnej úrovne väčšiny z 5 mil. občanov zlyhala.

Copyright © 2013. RESPUBLICA  Rights Reserved.