^Back To Top

  • Ekonomika

    Chystá sa konfiškácia hotovosti !

  • Politika

    Kto sponzoroval medzinárodný a národný socializmus?.

  • Sloboda

    Prečo je demokracia zlou formou vlády?

 

 

Aká je výška povinných minimálnych rezerv? V článkoch, vysvetľujúcich koncept bankovníctva čiastočných rezerv, sa tento údaj neudáva. Autori sa nanajvýš odvážia uviesť príklad, pričom obvykle si netrúfnu predpokladať rezervu nižšiu ako 10 percent.

Zdá sa však, že výška povinných minimálnych rezerv v eurozóne je 1 % (slovom: jedno percento). Výšku povinných min. rezerv určuje Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1358/2011 (dokument vo formáte PDF), v ktorom sa píše:

“S cieľom podporiť poskytovanie úverov zo strany bánk a likviditu na peňažnom trhu eurozóny Rada guvernérov rozhodla 8. decembra 2011 o dodatočných opatreniach na zvýšenie podpory poskytovania úverov. Keďže nie je potrebné, aby sa na účely riadenia podmienok na peňažnom trhu systém povinných minimálnych rezerv ECB uplatňoval v rovnakom rozsahu ako za normálnych okolností, je potrebné znížiť sadzbu povinných minimálnych rezerv na 1 %, aby sa zvýšilo dodávanie likvidity zmluvným stranám operácií menovej politiky Eurosystému.”

 

prevzaté z http://ekonomickyzapisnik.wordpress.com/2012/08/23/vyska-povinnych-minimalnych-rezerv-v-eurozone/  

Poznámka(faktická) od moderátora: klobúk dole pred ďalším poukázaním na diery v našom (chorom-skorumpovanom-centralistickom atď.) systéme. To, čomu skutočne nerozumiem, je štýl, akým volil pán Daňo. Ak by do urny hodil len jeden platný hlasovací lístok a druhý neplatný, nevidel by som v tom problém trestnoprávneho ohrozenia jeho samotného, ako osoby(resp. druhé hádzanie lístka vidím, ako úplne zbytočné) . Takto sa pán Daňo zbytočne(z môjho pohľadu) vystavil opletačkám so zákonom. Tak či onak, teší ma, že tento človek poukazuje na systémovú zvrátenosť na Slovensku. 

úryvok z knihy: The Federal Reserve conspiracy, A. Sutton.

 

Thomas Jefferson a sila peňazí

  Ingnorovanie silných argumentov našich otcov zakladateľov je módou v súčasnom akademickom svete.

Hlavne sa jedná o výroky Jeffersona, Maddisona a Jacksona. Ich argumenty spočívajú v myšlienke, že republika a ústava sú v neustálom ohrození pred tzv.  ,,mocou peňazí" čo je zvyčajne skupina autokratov, ,,elitárov" ako ich voláme dnes, ktorí zmanipulovali politickú moc štátu, tak aby si zabezpečili monopol v oblasti financií.

Dnešní akademici dokonca ignorujú aj hlavný dôvod Thomasa Jeffersona zostať v politike a týmto dôvodom bola práve snaha zabrániť týmto elitárom, ktorých Jefferson volal "monokrati" či ,,monopolisti", v dosiahnutí ich cieľov.

Jefferson považoval práve bankový monopol za najväčšiu hrozbu pre prežitie republiky.

Jeffersonov ideál ktorému sa dnešní marxisti a elitári vysmievajú bola republika s množstvom občanov vlastniacich menší majetok /Marx takých neskôr volal buržoázia a N. Rockefeller ich nazýval sedliaci/ s občianským povedomím a rešpektom pre práva svojich susedov.

 

najlepšou vládou pre Jeffersona bola najmenšia vláda kde by si individuálni občania dávali sami za povinnosť brániť práva svojich susedov.

Žatiaľ čo Jefferson odmietol socialistické ideály, postavil sa aj proti monopolnej sile bankárskych záujmov a zároveň sa veľmi obával, čo táto elitárska bankárska sila urobí s americkými slobodami.

Citát Jeffersona:

,,Pokiaľ americký ľud privolí bankám, aby kontrolovali vydávanie meny, najprv infláciou a potom defláciou, banky a korporácie, ktoré vyrastú okolo nich zbavia ľudí všetkého majetku, vlastníctva až kým sa ich deti nezobudia ako bezdomovci na kontinente, ktorý obsadili ich otcovia. Možnosť vydávania peňazí treba bankám vziať a musí sa prinavrátiť Kongresu i ľudu, ktorému skutočne patrí. Úprimne verím, že bankové inštitúcie sú väčšou hrozbou ako pochodujúce armády."

 

 

Copyright © 2013. RESPUBLICA  Rights Reserved.